[Talk-dk] gang/cykelstier

Jesper Henriksen jesper at catnet.dk
Man Nov 1 13:51:36 GMT 2010


On Thu, Oct 28, 2010 at 09:44:36AM +0200, Jonas Häggqvist wrote:
> Jeg tror Jesper hentyder til kombinerede stier, for at tage et eksempel,  
> såsom en sti der går gennem et villa-område hvor både cykler og fodgænger 
> er velkomne (det samme gælder så for cykelstier langs landeveje).

Akkurat ja. Jeg snakkede kun om kombinerede cykel-/gangstier. Eksemplet
med hvad cyklister må på fortovet, og hvad fodgængere må eller ikke må
på cykelstien var blot for at sammenligne dansk og norsk færdselslov.
Cyklisterne i Norge har noget løsere regler end dem i Danmark :)

-- 
Jesper Henriksen
More information about the Talk-dk mailing list