[Talk-dk] gang/cykelstier

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Nov 3 09:29:42 GMT 2010


On 02/11/2010, at 23.50, Ole Nielsen wrote:

> Hvad med "track"? Det vil også være rart at have nogle 
> standardværdier for skov- og markveje. Mit forslag er: Alle 
> motorkøretøjer som 'no' (eller 'private') og ryttere, cykler og 
> fodgængere som 'yes'.

Helt enig. Jeg har mappet en del i skovområder på det seneste, for 
nuværende har jeg arbejdet en del i Marselisborgskovene syd for 
Åårhus. Her var stort set alle skovstier og -veje af den første mapper 
tagget med highway=service, selv om det blot var en mudret MBK sti, 
hvilket naturligvis er forkert, men det har været et stort arbejde 
(som ikke er færdigt) at udrede hvad er hvad. Jeg har for længe siden 
forsøgt at komme i forbindelse med denne mapper men uden held.

Som udgangspunkt mener jeg at skovstier skal markeres med 
highway=path, og herefter med bicycle=yes, horse=yes, access=* osv. 
efter behov.

Highway=track er i min optik noget der minder om en markvej, og i 
Wiki'en angives det, at en track typisk har to hjulspor. En track 
mener jeg er en vej som ofte anvendes til motor-trafik.

I skoven har jeg dog brugt highway=track til at markere skovveje, som 
fungerer som "hovedveje" i skoven, dvs. der bærer præg af ofte (eller 
udelukkende) at blive anvendt til motortrafik, og som måske fører 
tværs igennem skoven. Det kan også være et mudret traktorspor, som er 
opstået pga. skovarbejde.

Hvis en skovsti hovedsalig anvendes til gående/cyklende/ridende trafik 
skal den tagges som highway=path, også selvom skovvæsenet en gang 
imellem kører på den med en traktor (de kører jo allevegne), og det er 
efter min mening langt de fleste skovstier der falder i denne kategori.

Ligesom flere andre her på listen mener jeg at highway=footway bør 
reserveres til fint anlagte forgængerstier som dem der typisk ses i 
bolig- og byområder.

En typisk markvej, som man ser allesteds på landet, markerer jeg med 
highway=track, med tracktype=* osv. efter behov. Jeg har den 
tommelfingerregel, at en "markvej" som er eneste adgangsvej til 2 
eller flere husstande, markerer jeg med highway=residential, 
tracktype=* (helårsbeboelse, ikke sommerhuse). Leder vejen blot til 1 
husstand markerer jeg den som alm. track.

De markveje, som landmænd anlægger i kanten af en mark i forbindelse 
med pløjning/høstning osv. mener jeg det er omsonst at mappe da de kan 
være pløjet op året efter.

Veje i kolonihaveforeninger har jeg ofte markeret med highway=track, 
tracktype=grade1, da disse veje anvendes af en hel del motortrafik, og 
fordi de ofte er anlagt med stampet grus osv.

I sommerhusområder er jeg lidt mere "bop-bop" med om jeg tagger med 
highway=residential eller highway=track, det kommer lidt an på hvor 
meget sommerhusområdet har karakter af et sædvanligt parcelhuskvarter.

Jeg vil foreslå at vi laver en side på Wikien -- gerne med billeder -- 
hvor vi opridser track/path problematikken. Jeg er villig til at lave 
et udkast, men dog først efter at vi har diskuteret det lidt mere her 
på listen.

Mvh
Morten (mok0)
More information about the Talk-dk mailing list