[Talk-dk] gang/cykelstier

Beck Niels nielsbeck at me.com
Ons Nov 3 09:50:26 GMT 2010


Hej!
Track, path og footway definitionerne lyder klare og enkle især da der 
jo kan tilføjes tillæg af forskellig art.

Jeg har et problem med cykelstier i eget niveau i den ene side af 
gader i København. Den aftalte markering for cykelstier antyder jo der 
er cykelsti i begge sider. Eller det forventer jeg vil være tilfældet 
når programmeringen til sin tid er gennemført.
Vh.
Niels
Den 03/11/2010 kl. 10.29 skrev Morten Kjeldgaard:

> On 02/11/2010, at 23.50, Ole Nielsen wrote:
>
>> Hvad med "track"? Det vil også være rart at have nogle 
>> standardværdier for skov- og markveje. Mit forslag er: Alle 
>> motorkøretøjer som 'no' (eller 'private') og ryttere, cykler og 
>> fodgængere som 'yes'.
>
> Helt enig. Jeg har mappet en del i skovområder på det seneste, for 
> nuværende har jeg arbejdet en del i Marselisborgskovene syd for 
> Åårhus. Her var stort set alle skovstier og -veje af den første 
> mapper tagget med highway=service, selv om det blot var en mudret 
> MBK sti, hvilket naturligvis er forkert, men det har været et stort 
> arbejde (som ikke er færdigt) at udrede hvad er hvad. Jeg har for 
> længe siden forsøgt at komme i forbindelse med denne mapper men uden 
> held.
>
> Som udgangspunkt mener jeg at skovstier skal markeres med 
> highway=path, og herefter med bicycle=yes, horse=yes, access=* osv. 
> efter behov.
>
> Highway=track er i min optik noget der minder om en markvej, og i 
> Wiki'en angives det, at en track typisk har to hjulspor. En track 
> mener jeg er en vej som ofte anvendes til motor-trafik.
>
> I skoven har jeg dog brugt highway=track til at markere skovveje, 
> som fungerer som "hovedveje" i skoven, dvs. der bærer præg af ofte 
> (eller udelukkende) at blive anvendt til motortrafik, og som måske 
> fører tværs igennem skoven. Det kan også være et mudret traktorspor, 
> som er opstået pga. skovarbejde.
>
> Hvis en skovsti hovedsalig anvendes til gående/cyklende/ridende 
> trafik skal den tagges som highway=path, også selvom skovvæsenet en 
> gang imellem kører på den med en traktor (de kører jo allevegne), og 
> det er efter min mening langt de fleste skovstier der falder i denne 
> kategori.
>
> Ligesom flere andre her på listen mener jeg at highway=footway bør 
> reserveres til fint anlagte forgængerstier som dem der typisk ses i 
> bolig- og byområder.
>
> En typisk markvej, som man ser allesteds på landet, markerer jeg med 
> highway=track, med tracktype=* osv. efter behov. Jeg har den 
> tommelfingerregel, at en "markvej" som er eneste adgangsvej til 2 
> eller flere husstande, markerer jeg med highway=residential, 
> tracktype=* (helårsbeboelse, ikke sommerhuse). Leder vejen blot til 
> 1 husstand markerer jeg den som alm. track.
>
> De markveje, som landmænd anlægger i kanten af en mark i forbindelse 
> med pløjning/høstning osv. mener jeg det er omsonst at mappe da de 
> kan være pløjet op året efter.
>
> Veje i kolonihaveforeninger har jeg ofte markeret med highway=track, 
> tracktype=grade1, da disse veje anvendes af en hel del motortrafik, 
> og fordi de ofte er anlagt med stampet grus osv.
>
> I sommerhusområder er jeg lidt mere "bop-bop" med om jeg tagger med 
> highway=residential eller highway=track, det kommer lidt an på hvor 
> meget sommerhusområdet har karakter af et sædvanligt parcelhuskvarter.
>
> Jeg vil foreslå at vi laver en side på Wikien -- gerne med billeder 
> -- hvor vi opridser track/path problematikken. Jeg er villig til at 
> lave et udkast, men dog først efter at vi har diskuteret det lidt 
> mere her på listen.
>
> Mvh
> Morten (mok0)
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
More information about the Talk-dk mailing list