[Talk-dk] gang/cykelstier

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Ons Nov 3 10:53:30 GMT 2010


Hej!

Med hensyn til hvordan man skelner mellem path og track så er jeg uenig 
i mok0's udlægning.

>
> Som udgangspunkt mener jeg at skovstier skal markeres med 
> highway=path, og herefter med bicycle=yes, horse=yes, access=* osv. 
> efter behov.
Enig, så længe skovstier er defineret som spor der er så smalle at 
firehjulede køretøjer ikke kan passere.
>
> Highway=track er i min optik noget der minder om en markvej, og i 
> Wiki'en angives det, at en track typisk har to hjulspor. En track 
> mener jeg er en vej som ofte anvendes til motor-trafik.
>
> I skoven har jeg dog brugt highway=track til at markere skovveje, som 
> fungerer som "hovedveje" i skoven, dvs. der bærer præg af ofte (eller 
> udelukkende) at blive anvendt til motortrafik, og som måske fører 
> tværs igennem skoven. Det kan også være et mudret traktorspor, som er 
> opstået pga. skovarbejde.
>
> Hvis en skovsti hovedsalig anvendes til gående/cyklende/ridende trafik 
> skal den tagges som highway=path, også selvom skovvæsenet en gang 
> imellem kører på den med en traktor (de kører jo allevegne), og det er 
> efter min mening langt de fleste skovstier der falder i denne kategori.
Absolut uenig - hvis en vej er bred nok til firehjulede køretøjer - og 
anvendes af sådanne fra tid til anden, skal den markeres med track(!!), 
og derefter med passende tracktype, surface og adgangsbegrænsninger... - 
Dette er uafhængigt af om vejen er i skov eller på åbent land - hvorfor 
skal det afhænge at omgivelserne hvordan vejen tagges?

Som et eksempel kan jeg tage følgende område du har rettet i for nylig: 
http://www.openstreetmap.org/?lat=56.09222&lon=10.24454&zoom=17&layers=M
- Her er stierne der danner det deforme dannebrogsflag rent faktisk gode 
grusveje som (lovligt) anvendes af biler, så her rettelsen til sti 
decideret ukorrekt (GPS-tracket de er tegnet efter er faktisk optaget 
fra bil...).

Hvis en skovvej er blokeret bom og/eller markeret med uvedkommende 
motorkørsel er forbudt, bør det stadig fremgå af adgangsbegrænsninger og 
ikke ikke af vejtypen, ellers vil kortet blive misvisende... (Hvis 
skovejer benytter kortet er det jo ikke ligegyldigt om det er en fire 
meter bred skovvej eller et smalt mtb-spor...)

/Jakob Riis Josephsen


More information about the Talk-dk mailing list