[Talk-dk] gang/cykelstier

Jens Winbladh jens at somewhere.dk
Ons Nov 3 14:03:30 GMT 2010


Den 3. nov. 2010 11.53 skrev Jakob Riis Josephsen <jakob at josephsen.com>:

> Hej!
>
> Med hensyn til hvordan man skelner mellem path og track så er jeg uenig i
> mok0's udlægning.
>
>
>
>> Som udgangspunkt mener jeg at skovstier skal markeres med highway=path, og
>> herefter med bicycle=yes, horse=yes, access=* osv. efter behov.
>>
> Enig, så længe skovstier er defineret som spor der er så smalle at
> firehjulede køretøjer ikke kan passere.


Her er jeg enig, her tilføjer jeg kun access tags hvis der er skiltet eller
at der er helt åbenlyst umuligt at cykle (selv med MTB).


>
>> Highway=track er i min optik noget der minder om en markvej, og i Wiki'en
>> angives det, at en track typisk har to hjulspor. En track mener jeg er en
>> vej som ofte anvendes til motor-trafik.
>>
>> I skoven har jeg dog brugt highway=track til at markere skovveje, som
>> fungerer som "hovedveje" i skoven, dvs. der bærer præg af ofte (eller
>> udelukkende) at blive anvendt til motortrafik, og som måske fører tværs
>> igennem skoven. Det kan også være et mudret traktorspor, som er opstået pga.
>> skovarbejde.
>>
>> Hvis en skovsti hovedsalig anvendes til gående/cyklende/ridende trafik
>> skal den tagges som highway=path, også selvom skovvæsenet en gang imellem
>> kører på den med en traktor (de kører jo allevegne), og det er efter min
>> mening langt de fleste skovstier der falder i denne kategori.
>>
>
Ved stier i skov og udenfor beboede område,  bruger jeg tit
trail_visibility<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:trail_visibility>tagget
for at beskrive 'kvaltieteten' af stien.


>  Absolut uenig - hvis en vej er bred nok til firehjulede køretøjer - og
> anvendes af sådanne fra tid til anden, skal den markeres med track(!!), og
> derefter med passende tracktype, surface og adgangsbegrænsninger... - Dette
> er uafhængigt af om vejen er i skov eller på åbent land - hvorfor skal det
> afhænge at omgivelserne hvordan vejen tagges?
>
Enig.

Her er jeg enig i Jakob - Hvis det er muligt at kører med bil eller at der
faktisk har kørt biler. Her kigger jeg typisk på 'vejens' bredde og
beskaffenhed. Derudover tilføjer jeg
tracktype<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:tracktype>=grade
1-5 og surface <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface> og
adgangsbegrænsninger
(hvilke kun er hvis der er skiltet med det eller der er placeret bom (som
det er i mange af statskovene)).

Jeg støder regelmæssigt på en andet problem her, track vs.
unclassified<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified>
-
Dette kan typisk være en større grusvej der går igennem en skov, her kan
være en del trafik på den. Jeg plejer at bruge overfladen af disse veje til
at basere valget imellem de to.

et eksempel:
http://www.openstreetmap.org/?lat=55.4862&lon=9.6261&zoom=14&layers=M - Her
er de fleste veje sat til grade 1, da de er perfekte grusveje, selv med navn
og der kører regelmæssigt biler på dem. Nogle af grusvejene er det ikke
tilladt at kører på uden tilladelse (hvilket man sagtens kan få). Der er
eksempel på nogle skovveje af ringe kvalitet, her er det typisk veje der
primært bliver brugt af skovningsmaskiner etc.

>
> Som et eksempel kan jeg tage følgende område du har rettet i for nylig:
> http://www.openstreetmap.org/?lat=56.09222&lon=10.24454&zoom=17&layers=M
> - Her er stierne der danner det deforme dannebrogsflag rent faktisk gode
> grusveje som (lovligt) anvendes af biler, så her rettelsen til sti decideret
> ukorrekt (GPS-tracket de er tegnet efter er faktisk optaget fra bil...).
>
> Hvis en skovvej er blokeret bom og/eller markeret med uvedkommende
> motorkørsel er forbudt, bør det stadig fremgå af adgangsbegrænsninger og
> ikke ikke af vejtypen, ellers vil kortet blive misvisende... (Hvis skovejer
> benytter kortet er det jo ikke ligegyldigt om det er en fire meter bred
> skovvej eller et smalt mtb-spor...)
>

Enig


Vedr. adgangsrestriktioner.> Jeg konkluderede at ridestier er for ryttere og ingen andre ifølge
> Bekendtgørelse om Vejafmærkning. Sti ("path") er et vagt

begreb, som ikke rigtigt er defineret i færdselsloven. Jeg har sat 'bicycle'
> og 'pedestrian' som tilladt og alt andet forbudt.> Jeg vil mene at hest og knallert også skal være tilladt som standard på
> path, ud fra betragtningen at hvis der ikke er et skilt der forbyder det, så
> er det tilladt.  (Ellers var der ikke så meget pointe i de forbudsskilte som
> hænger ved indgangen til nogle skove*, hvis det allerede var forbudt...)


Jeg går også efter skiltning ved stierne.


> Hvad med "track"? Det vil også være rart at have nogle standardværdier for
> skov- og markveje. Mit forslag er: Alle motorkøretøjer som 'no' (eller
> 'private') og ryttere, cykler og fodgængere som 'yes'> Her mener jeg igen at som udgangspunkt må al adgang være tilladt, hvis ikke
> der er skiltet med andet på stedet.


Yessir

/Jakob Riis Josephsen

>
> /Jakob Riis Josephsen
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101103/f84175e5/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list