[Talk-dk] gang/cykelstier

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Nov 3 20:06:25 GMT 2010


On 03/11/2010, at 11.53, Jakob Riis Josephsen wrote:
>> Hvis en skovsti hovedsalig anvendes til gående/cyklende/ridende  
>> trafik skal den tagges som highway=path, også selvom skovvæsenet en  
>> gang imellem kører på den med en traktor (de kører jo allevegne),  
>> og det er efter min mening langt de fleste skovstier der falder i  
>> denne kategori.
> Absolut uenig - hvis en vej er bred nok til firehjulede køretøjer -  
> og anvendes af sådanne fra tid til anden, skal den markeres med  
> track(!!), og derefter med passende tracktype, surface og  
> adgangsbegrænsninger... - Dette er uafhængigt af om vejen er i skov  
> eller på åbent land - hvorfor skal det afhænge at omgivelserne  
> hvordan vejen tagges?

Men hvorfor mener du så, det skal afhænge af bredden?

Skovvæsenet kører allevegne i skovene. Det der må være af betydning er  
hvordan almindelige skovgæster kan færdes på det pågældende sted.

-- Morten
More information about the Talk-dk mailing list