[Talk-dk] gang/cykelstier

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Ons Nov 3 21:54:12 GMT 2010


Den 03-11-2010 21:06, Morten Kjeldgaard skrev:
>
> On 03/11/2010, at 11.53, Jakob Riis Josephsen wrote:
>>> Hvis en skovsti hovedsalig anvendes til gående/cyklende/ridende 
>>> trafik skal den tagges som highway=path, også selvom skovvæsenet en 
>>> gang imellem kører på den med en traktor (de kører jo allevegne), og 
>>> det er efter min mening langt de fleste skovstier der falder i denne 
>>> kategori.
>> Absolut uenig - hvis en vej er bred nok til firehjulede køretøjer - 
>> og anvendes af sådanne fra tid til anden, skal den markeres med 
>> track(!!), og derefter med passende tracktype, surface og 
>> adgangsbegrænsninger... - Dette er uafhængigt af om vejen er i skov 
>> eller på åbent land - hvorfor skal det afhænge at omgivelserne 
>> hvordan vejen tagges?
>
> Men hvorfor mener du så, det skal afhænge af bredden?
Fordi jeg mener at den definitionsmæssige forskel på 'path' og 'track' 
netop er bredden, da et track er en path der er bred nok til færdsel med 
firehjulede køretøjer.

Engelske osm-wiki:
<snip>
If a path is wide enough for four-wheel-vehicles, and it is not legally 
signposted or otherwise only allowed for pedestrians, cyclists or 
horseriders, it is often better tagged as a highway 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway>=track 
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack>.
</snip>
>
> Skovvæsenet kører allevegne i skovene. Det der må være af betydning er 
> hvordan almindelige skovgæster kan færdes på det pågældende sted.
Det er jeg ikke enig i - kortet bør være af sådan beskaffenhed, at jeg 
også kunne benytte det hvis jeg arbejdede ved skovvæsenet og skulle 
gennem skoven i min pickup. Vi kan ikke nøjes med at tagge efter hvad 
vores preferencer for brug af naturen er, men må dække alle mulige 
anvendelsesmuligheder. - Ellers står vi i en situation hvor en 
MTB-rytter ville tagge alle skovveje og -stier som cykelstier, en rytter 
ville tagge som ridestier og en skiløber ville lave det hele om til 
skiløjper... Fordi et spor i en skov er tagget som track frem for path, 
udelukker det jo ikke brug til fods - det oplyser bare om at færdsel med 
et firehjulet køretøj også ville kunne lade sig gøre rent fysisk.

Hvis du mener at problemet er at skovmaskinerne kører overalt i 
skovbunden når der fældes træer, så er det vel ikke anderledes end f. 
eks. sprøjtespor i en kornmark? - Begge steder er der tale om et 
midlertidigt spor som det ikke vil give nogen mening at tagge under 
nogen omstændigheder.


Mange Hilsner
Jakob Riis Josephsen
(jrjosephsen)
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101103/25d5dc9a/attachment-0001.html>


More information about the Talk-dk mailing list