[Talk-dk] Skovstier

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Tor Nov 4 14:45:16 GMT 2010


Den 04-11-2010 14:26, Morten Kjeldgaard skrev:
>
> On 03/11/2010, at 15.03, Jens Winbladh wrote:
>>> Absolut uenig - hvis en vej er bred nok til firehjulede køretøjer - 
>>> og anvendes af sådanne fra tid til anden, skal den markeres med 
>>> track(!!), og derefter med passende tracktype, surface og 
>>> adgangsbegrænsninger... - Dette er uafhængigt af om vejen er i skov 
>>> eller på åbent land - hvorfor skal det afhænge at omgivelserne 
>>> hvordan vejen tagges?
>> Enig.
>>
>> Her er jeg enig i Jakob - Hvis det er muligt at kører med bil eller 
>> at der faktisk har kørt biler. Her kigger jeg typisk på 'vejens' 
>> bredde og beskaffenhed. Derudover tilføjer jeg tracktype=grade 1-5 og 
>> surface og adgangsbegrænsninger (hvilke kun er hvis der er skiltet 
>> med det eller der er placeret bom (som det er i mange af statskovene)).
>
> At en vejs bredde har betydning for hvordan den skal klassificeres er 
> ikke et princip jeg på noget tidspunkt er stødt på tidligere. Derimod 
> kan man på alle vejtyper angive bredden med width=*, og det må være 
> den korrekte måde at specificere den parameter på.
Min pointe er at det netop er muligheden for fire-hjulet kørsel som 
udgør forskellen på 'track' og 'path'. Hvis ikke der skelnes på denne 
måde er det overflødigt med mere end en type "vejspor" - for som du 
siger kunne bredden jo så bare angives med width...

>
> Her i universitetsparken ved AU er der mappet en hel masse gangstier, 
> som er brede nok til at der kan køre en bil, og parkvæsenet kører da 
> osse rundt på dem med deres traktorer og andre maskiner. Hvis man 
> skulle følge den logik I anfører, skulle disse gangstier også tagges 
> som tracks, og det tror jeg ikke I mener.
Nu er jeg ikke stedkendt i universitetsparken, men hvis det forholder 
sig sådan med bredden af stierne, så er det da tænkeligt at de skulle 
tagges som 'track' eller 'service'.  - Her spiller det dog ind om vejen 
er anlagt og skiltet som sti.

>
> Bredden på vejen har heller ikke betydning for, om det tagges primary 
> eller secondary, og tilsvarende bør bredden af en skovsti heller ikke 
> have betydning for klassifikationen.
Primary, secondary og tertiary tagges på baggrund af den officielle 
skiltning*, og vi er fuldstændig enige om at hvis et spor i en skov er 
markeret med et af de fine runde blå skilte som markerer en 
vandre-/cykel-/ridesti eller kombinationer af disse, så er det en sti, 
uanset om den så er 10 meter bred. - MEN de veje vi diskuterer er 
generelt markeret med 'Motorkørsel forbudt' og med en undertavle i stil 
med 'kørsel tilladt med skriftlig tilladelse', så de er altså ikke fra 
officiel side markeret som stier.

Det er netop når anvendelsen ikke er entydigt dikteret ved skiltning, at 
jeg mener at man skal se på hvad der rent fysisk er muligt.

Eksempler - find selv på flere:
- Er der to hjulspor, så er det et track, også selv om det er sjældent 
benyttes.
- Et grus-/jordspor gennem skoven der er bredere end en bil, er et track 
hvis det ikke er skiltet som andet.
- Et smalt mtb-spor over stok og sten en path.
- Mere permanente dyreveksler kan noteres som path.
- En trappe er selvfølgelig ikke et track.
- Et smalt spor bliver ikke nødvendigvis til et track, selv om det har 
en bred græsrabat - lige som en path der krydser en græsmark, ikke af 
den grund bliver til et track.
- Et spor markeret som sti ved skiltning, skal selvfølgelig noteres som 
path.
- Små stier som tydeligvis er opstået ved slid fra 
vandrere/cyklende/ridende er paths.

Mange Hilsner
Jakob Riis Josephsen

P.S. Kan vi få flere holdninger på banen? - Det dur jo ikke at det kun 
er Morten og jeg som sidder og beslutter hvad der er konsensus...


*(i Danmark har vi ikke tertiære ruter, da b- og c-rutenettet blev lagt 
sammen for mange år siden, men de fleste er vist enige om at bruge 
tertiary-tagget på store gennemgående veje, som lige så godt kunne have 
være en officiel primær- eller sekundær rute...)More information about the Talk-dk mailing list