[Talk-dk] Skovstier

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Tor Nov 4 20:06:54 GMT 2010


On 04/11/2010 15:45, Jakob Riis Josephsen wrote:
> Den 04-11-2010 14:26, Morten Kjeldgaard skrev:
>>
>> At en vejs bredde har betydning for hvordan den skal klassificeres er
>> ikke et princip jeg på noget tidspunkt er stødt på tidligere. Derimod
>> kan man på alle vejtyper angive bredden med width=*, og det må være
>> den korrekte måde at specificere den parameter på.
> Min pointe er at det netop er muligheden for fire-hjulet kørsel som
> udgør forskellen på 'track' og 'path'. Hvis ikke der skelnes på denne
> måde er det overflødigt med mere end en type "vejspor" - for som du
> siger kunne bredden jo så bare angives med width...

Her er jeg enig med Morten, det er ikke nok at stien er bred nok til 
4-hjulede køretøjer, den skal også være BEREGNET til fire-hjulet kørsel 
(det kan for eksempel fastslås ved tilstedeværelsen af hjulspor). Det er 
faktisk også hvad Skov og Naturstyrelsens webside siger: "Hvad fysisk 
fremtræden angår, adskiller en vej sig typisk fra en sti ved at være 
*beregnet* til et 4-hjulet køretøj" (1).

Lidt kommentarer til dine eksempler:
> Det er netop når anvendelsen ikke er entydigt dikteret ved skiltning, at
> jeg mener at man skal se på hvad der rent fysisk er muligt.
>
> Eksempler - find selv på flere:
> - Er der to hjulspor, så er det et track, også selv om det er sjældent
> benyttes.
Enig

> - Et grus-/jordspor gennem skoven der er bredere end en bil, er et track
> hvis det ikke er skiltet som andet.
Nej, se ovenfor

> - Et smalt mtb-spor over stok og sten en path.
Ja, hvis afmærket som sådan og det skal tagges mtb=yes. Mountainbikes 
skal nemlig følge de samme regler som almindelige cykler, med mindre 
andet er skiltet. Især må cykler incl. mtb'er kun anvende stier, som 
fremtræder som egnede til almindelige cykler.

> - Mere permanente dyreveksler kan noteres som path.
Nej, her henholder jeg mig igen til Skov og Natur: "Det antages, at veje 
og stier omfatter permanente, *menneskeskabte* færdselsbaner, og at 
f.eks. midlertidige kørespor, *dyreveksler*, brandbælter, indkørsler til 
gårdspladser, havegange og trampestier etableret ved ulovlig færdsel 
ikke er omfattet af reglen".

> - En trappe er selvfølgelig ikke et track.
Enig - og skal tagges highway=steps

> - Et smalt spor bliver ikke nødvendigvis til et track, selv om det har
> en bred græsrabat - lige som en path der krydser en græsmark, ikke af
> den grund bliver til et track.
Enig

> - Et spor markeret som sti ved skiltning, skal selvfølgelig noteres som
> path.
Enig, eller som footway/cycleway/bridleway afhængig af skiltningen.

> - Små stier som tydeligvis er opstået ved slid fra
> vandrere/cyklende/ridende er paths.
Enig (under antagelse af, at de ikke er resultatet af ulovlig færdsel, 
men det kan jo være lidt svært at fastslå)

> P.S. Kan vi få flere holdninger på banen? - Det dur jo ikke at det kun
> er Morten og jeg som sidder og beslutter hvad der er konsensus...
>
>
> *(i Danmark har vi ikke tertiære ruter, da b- og c-rutenettet blev lagt
> sammen for mange år siden, men de fleste er vist enige om at bruge
> tertiary-tagget på store gennemgående veje, som lige så godt kunne have
> være en officiel primær- eller sekundær rute...)

Lidt off-topic, men jeg er nok lidt mere large med tertiary tagget og 
bruger det til alle veje, der har karakter af gennemgående veje, 
hovedgader i mindre byer og landsbyer, føderuter til større 
beboelsesområder etc (min mapping i Holland præger mig nok lidt her).

Ole

(1) http://www.skovognatur.dk/Ud/Adgang/Hvormaajegfaerdes/Afsnit6.htm#651More information about the Talk-dk mailing list