[Talk-dk] Gadenavne efter adresseimport

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Søn Nov 7 14:52:10 GMT 2010


Jeg anbefaler kraftigt at vi følger Bekendtgørelse om vejnavne og addresser
slavisk [1]. Jeg mener det relevante indlæg af bekendtgørelsen med hensyn
til dit spørgsmål bevares herunder med henvisning eller direkte citat fra
loven:


- Kommunerne fastsætter i dag addresser [§1 stk. 1.] for næsten alle veje,
pånær særtilfælde hvor det er i samarbejde med vejdirektoratet eller
dikteres fra ministerierne.
- Kommunerne videresender vejdata til CPR's vej- og boligregister som er da
bliver den øverste rettesnor [§23, §23 stk. 1.]


- Et vejnavn er på maksimalt 40 karakterer [§6]
- "Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i
retskrivning af vejnavne" [2]  [§6 stk. 2.]
- "Til ethvert vejnavn fastsættes tillige et forkortet vejnavn, kaldet et
vejadresseringsnavn, på indtil 20 tegn. For vejnavne på 20 tegn eller
derunder, er vejnavnet også vejadresseringsnavn." [§6 stk. 3.]. Som jeg
forstår det, skyldes det en oldgammel teknisk problemstilling i
CPR-vejregistret hvor deres system kun kan logge maksimalt 20 karakterer.
- "For vejnavne over 20 tegn fastsættes vejadresseringsnavnet ved
forkortelse af vejnavnet. Ved forkortelsen skal flest mulige af de 20 tegn
anvendes, og alle ord i vejnavnet bør være repræsenteret. Forkortelser i
vejnavnets begyndelse skal undgås af hensyn til maskinel, alfabetisk
sortering." [§6 stk. 4.]


Så først og fremmest er det værd at notere sig den importerede osak data
ikke er helt god fordi der kun opereres med ét vejnavn når der ikke er nogen
teknisk god grund til data'en ikke indholder begge to.


Så får at svare direkte på dit indlæg.

>>"Det drejer sig især om navne der ender på -alle/-allé"

Her følger vi [2] hvad Dansk Sprognævn siger: *"**Alle eller allé og andre
dobbeltformer*
*Der findes i Retskrivningsordbogen en del dobbeltformer, fx alle og allé,
med og uden accenttegn (accent aigu). De to former er lige korrekte, og det
er valgfrit om man bruger den ene eller den anden form. Det anbefales dog at
den enkelte kommune er konsekvent, så enten alle eller allé bruges i alle de
vejnavne i kommunen hvor ordet optræder.**"*
*
*
-Vi bruger den udgave af alle/allé som aws-dataen nu har på det pågældende
sted. Jeg rettede en del af problemerne mellem osak og kms dataen og det
virker på mig somom alle kommuner har besluttet sig for at fjerne allé som
stavemåde, så det er nok kun få steder du finder den.

>>"men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl (Gammel)"

Her følger vi igen hvad DSN siger: *"**Forkortelser, forkortelsespunktum og
mellemrum*

*Vejnavne som udtales uforkortet, skrives som hovedregel helt ud, fx Søndre
Boulevard, Gammel Kongevej, Vilhelm Thomsens Plads, Christian Svendsens
Gade.*

*Visse vejnavne som udtales uforkortet, skrives dog traditionelt med
standardiserede forkortel- ser. Sådanne forkortelser kan bl.a. stå for
adjektiver (tillægsord) eller for personnavne, fx Sdr. Boulevard, Gl.
Kongevej, Vilh. Thomsens Plads, Chr. Svendsens Gade. De standardiserede
forkortelser for adjektiver er:*

*Gl. for Gammel og Gamle Ll. for Lille Ndr. for Nordre Nr. for Nørre*

*Sdr. for Sønder og Søndre Skt. for Sankt St. for Store V. for Vester og
Vestre*

*Ø. for Øster og Østre*

*Andre hyppigt forekommende standardforkortelser: Dr. for Doktor Hf. for
Haveforening(en)*

*Vejnavne som er forkortet i udtalen, skrives også forkortet, fx H.C.
Andersens Boulevard, Carl Th. Dreyers Vej. Hvis det er en
flerordsforbindelse der er forkortet, fx H.C. for Hans Christian, laver man
ikke mellemrum mellem bogstaverne i forkortelsen:*
*A.F. Beyers Vej, J.P.E. Hartmanns Allé, B.S. Ingemanns Vej, H.C. Andersens
Vej.**"*
*
*
- Vi bruger den forlængede udgave som name=* (og bruger det tag som en
placeholder for "vejnavn") for dine eksempler, Nordre og Gamle/Gammel, men
ikke på f.eks. H.C. Andersens Boulevard. Samtigt anbefaler jeg man flytter
aws måden ned på alt_name=*,som alternativ for "forkortet vejnavn", hvor det
nu giver mening.


>>"Acceptere uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne"

Som jeg forstår BBR-loven og bekendtgørelse om vejnavne og addresser så
burde den data vi (pbro) har hentet ud af aws være ens med den der står på
skiltene medmindre skiltene bruger den "vejnavn" i stedet for "forkortet
vejnavn"- se ovenfor. Hvis den ikke er det højst sandsynligt din kommune der
er sløv i betrækket (og vejskilte koster sikkert mange mange knaster) så
prøv at kontakte dem og forhør om sagen.

>>"opdatere navnene på OSAK adresserne"

Nej! Det kan godt være det er den pragmatiske metode, men hvis der er fejl i
aws-registret skal det fortælles til din kommune som så skal give data
videre, så vi kan trække opdateringen den vej. Jeg har allerede set et par
hundrede fejl i data (f.eks. en firkant og en streg i jylland, og noget
overskydende data oven i en ny motorvej), men har ikke fundet tid til at
finde en i min kommune man kan have en meningsfyldt samtale med om at rette
sådan noget.

>>"opdatere navnene på gaderne?"

Ja jf. [2]. Cirkulæret virker rimeligt ligetil at læse og anbefales for alle
danske osm'ere!


[1] - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425
[2] - http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Dok/DS_Retskriv_Vejnavne.pdf

På forhånd undskyld for en noget rodet e-mail.

Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe (rasmusv)


2010/11/7 Ole Nielsen <on-osm at xs4all.nl>

> Findvej-botten ser nu ud til at være ved at falde til ro efter OSAK data
> importen. Jeg kan konstatere at:
>
> 1) En række fejl i gadenavne er blevet korrigeret og en række nye adresser
> er dukket op. Fint.
>
> 2) Den gamle problematik med afvigende stavning af gadenavne i adresse
> dataerne og gadenavnsskiltene er igen aktuel. Det drejer sig især om navne
> der ender på -alle/-allé, men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl
> (Gammel). Ifølge normal praksis (wiki) bør navnetagget altid benytte det
> fulde navn uden forkortelser og den stavning som er angivet på skiltet. Jeg
> havde korrigeret et antal adresser efter KMS importen, men de adresser er nu
> igen blevet røde på GeoFabriks OSM Inspector. Hvad er bedst? Acceptere
> uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne, opdatere
> navnene på OSAK adresserne eller opdatere navnene på gaderne?
>
> Ole
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101107/235fe249/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list