[Talk-dk] Gadenavne efter adresseimport

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Søn Nov 7 15:08:57 GMT 2010


Lidt sjov information fra samme bekendtgørelse om hvordan addresse-poisne er
placeret og som samtidigt kan bruges til at placere bygninger uden at have
hverkens gps-data eller orthofotoer.


"*§ 13. *Til hver adgangsadresse tilknyttes et punkt (adressepunktet), som
skal være beliggende inden for omridset af det jordstykke, henholdsvis den
bygning, som adressen, jf. § 11 hører til.
*Stk. 2. *Hører adgangsadressen til en bygning, jf. § 11, stk. 1 eller 2,
bør adressepunktet fastsættes tre meter inde i denne, regnet fra midten af
den længste side af bygningen nærmest den navngivne vej som adressen er
knyttet til. For bygninger, hvortil der hører mere end én adgangsadresse,
bør adressepunkterne fastsættes således, at de bedst muligt svarer til
beliggenheden af de tilhørende indgangsdøre."


Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe


2010/11/7 Rasmus Vendelboe
<r.vendelboe+osm at gmail.com<r.vendelboe%2Bosm at gmail.com>
>

> Jeg anbefaler kraftigt at vi følger Bekendtgørelse om vejnavne og addresser
> slavisk [1]. Jeg mener det relevante indlæg af bekendtgørelsen med hensyn
> til dit spørgsmål bevares herunder med henvisning eller direkte citat fra
> loven:
>
>
> - Kommunerne fastsætter i dag addresser [§1 stk. 1.] for næsten alle veje,
> pånær særtilfælde hvor det er i samarbejde med vejdirektoratet eller
> dikteres fra ministerierne.
> - Kommunerne videresender vejdata til CPR's vej- og boligregister som er da
> bliver den øverste rettesnor [§23, §23 stk. 1.]
>
>
> - Et vejnavn er på maksimalt 40 karakterer [§6]
> - "Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning
> i retskrivning af vejnavne" [2]  [§6 stk. 2.]
> - "Til ethvert vejnavn fastsættes tillige et forkortet vejnavn, kaldet et
> vejadresseringsnavn, på indtil 20 tegn. For vejnavne på 20 tegn eller
> derunder, er vejnavnet også vejadresseringsnavn." [§6 stk. 3.]. Som jeg
> forstår det, skyldes det en oldgammel teknisk problemstilling i
> CPR-vejregistret hvor deres system kun kan logge maksimalt 20 karakterer.
> - "For vejnavne over 20 tegn fastsættes vejadresseringsnavnet ved
> forkortelse af vejnavnet. Ved forkortelsen skal flest mulige af de 20 tegn
> anvendes, og alle ord i vejnavnet bør være repræsenteret. Forkortelser i
> vejnavnets begyndelse skal undgås af hensyn til maskinel, alfabetisk
> sortering." [§6 stk. 4.]
>
>
> Så først og fremmest er det værd at notere sig den importerede osak data
> ikke er helt god fordi der kun opereres med ét vejnavn når der ikke er nogen
> teknisk god grund til data'en ikke indholder begge to.
>
>
> Så får at svare direkte på dit indlæg.
>
> >>"Det drejer sig især om navne der ender på -alle/-allé"
>
> Her følger vi [2] hvad Dansk Sprognævn siger: *"**Alle eller allé og andre
> dobbeltformer*
> *Der findes i Retskrivningsordbogen en del dobbeltformer, fx alle og allé,
> med og uden accenttegn (accent aigu). De to former er lige korrekte, og det
> er valgfrit om man bruger den ene eller den anden form. Det anbefales dog at
> den enkelte kommune er konsekvent, så enten alle eller allé bruges i alle de
> vejnavne i kommunen hvor ordet optræder.**"*
> *
> *
> -Vi bruger den udgave af alle/allé som aws-dataen nu har på det pågældende
> sted. Jeg rettede en del af problemerne mellem osak og kms dataen og det
> virker på mig somom alle kommuner har besluttet sig for at fjerne allé som
> stavemåde, så det er nok kun få steder du finder den.
>
> >>"men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl (Gammel)"
>
> Her følger vi igen hvad DSN siger: *"**Forkortelser, forkortelsespunktum
> og mellemrum*
>
> *Vejnavne som udtales uforkortet, skrives som hovedregel helt ud, fx
> Søndre Boulevard, Gammel Kongevej, Vilhelm Thomsens Plads, Christian
> Svendsens Gade.*
>
> *Visse vejnavne som udtales uforkortet, skrives dog traditionelt med
> standardiserede forkortel- ser. Sådanne forkortelser kan bl.a. stå for
> adjektiver (tillægsord) eller for personnavne, fx Sdr. Boulevard, Gl.
> Kongevej, Vilh. Thomsens Plads, Chr. Svendsens Gade. De standardiserede
> forkortelser for adjektiver er:*
>
> *Gl. for Gammel og Gamle Ll. for Lille Ndr. for Nordre Nr. for Nørre*
>
> *Sdr. for Sønder og Søndre Skt. for Sankt St. for Store V. for Vester og
> Vestre*
>
> *Ø. for Øster og Østre*
>
> *Andre hyppigt forekommende standardforkortelser: Dr. for Doktor Hf. for
> Haveforening(en)*
>
> *Vejnavne som er forkortet i udtalen, skrives også forkortet, fx H.C.
> Andersens Boulevard, Carl Th. Dreyers Vej. Hvis det er en
> flerordsforbindelse der er forkortet, fx H.C. for Hans Christian, laver man
> ikke mellemrum mellem bogstaverne i forkortelsen:*
> *A.F. Beyers Vej, J.P.E. Hartmanns Allé, B.S. Ingemanns Vej, H.C.
> Andersens Vej.**"*
> *
> *
> - Vi bruger den forlængede udgave som name=* (og bruger det tag som en
> placeholder for "vejnavn") for dine eksempler, Nordre og Gamle/Gammel, men
> ikke på f.eks. H.C. Andersens Boulevard. Samtigt anbefaler jeg man flytter
> aws måden ned på alt_name=*,som alternativ for "forkortet vejnavn", hvor det
> nu giver mening.
>
>
> >>"Acceptere uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne"
>
> Som jeg forstår BBR-loven og bekendtgørelse om vejnavne og addresser så
> burde den data vi (pbro) har hentet ud af aws være ens med den der står på
> skiltene medmindre skiltene bruger den "vejnavn" i stedet for "forkortet
> vejnavn"- se ovenfor. Hvis den ikke er det højst sandsynligt din kommune der
> er sløv i betrækket (og vejskilte koster sikkert mange mange knaster) så
> prøv at kontakte dem og forhør om sagen.
>
> >>"opdatere navnene på OSAK adresserne"
>
> Nej! Det kan godt være det er den pragmatiske metode, men hvis der er fejl
> i aws-registret skal det fortælles til din kommune som så skal give data
> videre, så vi kan trække opdateringen den vej. Jeg har allerede set et par
> hundrede fejl i data (f.eks. en firkant og en streg i jylland, og noget
> overskydende data oven i en ny motorvej), men har ikke fundet tid til at
> finde en i min kommune man kan have en meningsfyldt samtale med om at rette
> sådan noget.
>
> >>"opdatere navnene på gaderne?"
>
> Ja jf. [2]. Cirkulæret virker rimeligt ligetil at læse og anbefales for
> alle danske osm'ere!
>
>
>  [1] - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425
> [2] - http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Dok/DS_Retskriv_Vejnavne.pdf
>
> På forhånd undskyld for en noget rodet e-mail.
>
> Med venlig hilsen
> Rasmus Vendelboe (rasmusv)
>
>
> 2010/11/7 Ole Nielsen <on-osm at xs4all.nl>
>
> Findvej-botten ser nu ud til at være ved at falde til ro efter OSAK data
>> importen. Jeg kan konstatere at:
>>
>> 1) En række fejl i gadenavne er blevet korrigeret og en række nye adresser
>> er dukket op. Fint.
>>
>> 2) Den gamle problematik med afvigende stavning af gadenavne i adresse
>> dataerne og gadenavnsskiltene er igen aktuel. Det drejer sig især om navne
>> der ender på -alle/-allé, men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl
>> (Gammel). Ifølge normal praksis (wiki) bør navnetagget altid benytte det
>> fulde navn uden forkortelser og den stavning som er angivet på skiltet. Jeg
>> havde korrigeret et antal adresser efter KMS importen, men de adresser er nu
>> igen blevet røde på GeoFabriks OSM Inspector. Hvad er bedst? Acceptere
>> uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne, opdatere
>> navnene på OSAK adresserne eller opdatere navnene på gaderne?
>>
>> Ole
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101107/d946e6e1/attachment-0001.html>


More information about the Talk-dk mailing list