[Talk-dk] Gadenavne efter adresseimport

Thomas Bredøl thomas at bredol.dk
Søn Nov 7 20:35:33 GMT 2010


Cirkulæret bruges dog langt fra af kommunerne. I den gamle 
Græsted-Gilleleje Kommune har der siddet en person der holdt utroligt 
meget af at bruge bindestreg i en del af kommunen (sikkert i forbindelse 
med en udstykning). http://bit.ly/aep2kp

On 07-11-2010 15:52, Rasmus Vendelboe wrote:
> Jeg anbefaler kraftigt at vi følger Bekendtgørelse om vejnavne og 
> addresser slavisk [1]. Jeg mener det relevante indlæg af 
> bekendtgørelsen med hensyn til dit spørgsmål bevares herunder med 
> henvisning eller direkte citat fra loven:
>
>
> - Kommunerne fastsætter i dag addresser [§1 stk. 1.] for næsten alle 
> veje, pånær særtilfælde hvor det er i samarbejde med vejdirektoratet 
> eller dikteres fra ministerierne.
> - Kommunerne videresender vejdata til CPR's vej- og boligregister som 
> er da bliver den øverste rettesnor [§23, §23 stk. 1.]
>
>
> - Et vejnavn er på maksimalt 40 karakterer [§6]
> - "Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns 
> Vejledning i retskrivning af vejnavne" [2] [§6 stk. 2.]
> - "Til ethvert vejnavn fastsættes tillige et forkortet vejnavn, kaldet 
> et vejadresseringsnavn, på indtil 20 tegn. For vejnavne på 20 tegn 
> eller derunder, er vejnavnet også vejadresseringsnavn." [§6 stk. 3.]. 
> Som jeg forstår det, skyldes det en oldgammel teknisk problemstilling 
> i CPR-vejregistret hvor deres system kun kan logge maksimalt 20 
> karakterer.
> - "For vejnavne over 20 tegn fastsættes vejadresseringsnavnet ved 
> forkortelse af vejnavnet. Ved forkortelsen skal flest mulige af de 20 
> tegn anvendes, og alle ord i vejnavnet bør være repræsenteret. 
> Forkortelser i vejnavnets begyndelse skal undgås af hensyn til 
> maskinel, alfabetisk sortering." [§6 stk. 4.]
>
>
> Så først og fremmest er det værd at notere sig den importerede osak 
> data ikke er helt god fordi der kun opereres med ét vejnavn når der 
> ikke er nogen teknisk god grund til data'en ikke indholder begge to.
>
>
> Så får at svare direkte på dit indlæg.
>
> >>"Det drejer sig især om navne der ender på -alle/-allé"
>
> Her følger vi [2] hvad Dansk Sprognævn siger: /"//Alle eller allé og 
> andre dobbeltformer/
> /Der findes i Retskrivningsordbogen en del dobbeltformer, fx alle og 
> allé, med og uden accenttegn (accent aigu). De to former er lige 
> korrekte, og det er valgfrit om man bruger den ene eller den anden 
> form. Det anbefales dog at den enkelte kommune er konsekvent, så enten 
> alle eller allé bruges i alle de vejnavne i kommunen hvor ordet 
> optræder.//"/
> /
> /
> -Vi bruger den udgave af alle/allé som aws-dataen nu har på det 
> pågældende sted. Jeg rettede en del af problemerne mellem osak og kms 
> dataen og det virker på mig somom alle kommuner har besluttet sig for 
> at fjerne allé som stavemåde, så det er nok kun få steder du finder den.
>
> >>"men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl (Gammel)"
>
> Her følger vi igen hvad DSN siger: /"//Forkortelser, 
> forkortelsespunktum og mellemrum/
>
> /Vejnavne som udtales uforkortet, skrives som hovedregel helt ud, fx 
> Søndre Boulevard, Gammel Kongevej, Vilhelm Thomsens Plads, Christian 
> Svendsens Gade./
>
> /Visse vejnavne som udtales uforkortet, skrives dog traditionelt med 
> standardiserede forkortel- ser. Sådanne forkortelser kan bl.a. stå for 
> adjektiver (tillægsord) eller for personnavne, fx Sdr. Boulevard, Gl. 
> Kongevej, Vilh. Thomsens Plads, Chr. Svendsens Gade. De 
> standardiserede forkortelser for adjektiver er:/
>
> /Gl. for Gammel og Gamle Ll. for Lille Ndr. for Nordre Nr. for Nørre/
>
> /Sdr. for Sønder og Søndre Skt. for Sankt St. for Store V. for Vester 
> og Vestre/
>
> /Ø. for Øster og Østre/
>
> /Andre hyppigt forekommende standardforkortelser: Dr. for Doktor Hf. 
> for Haveforening(en)/
>
> /Vejnavne som er forkortet i udtalen, skrives også forkortet, fx H.C. 
> Andersens Boulevard, Carl Th. Dreyers Vej. Hvis det er en 
> flerordsforbindelse der er forkortet, fx H.C. for Hans Christian, 
> laver man ikke mellemrum mellem bogstaverne i forkortelsen:/
>
> /A.F. Beyers Vej, J.P.E. Hartmanns Allé, B.S. Ingemanns Vej, H.C. 
> Andersens Vej.//"/
> /
> /
> - Vi bruger den forlængede udgave som name=* (og bruger det tag som en 
> placeholder for "vejnavn") for dine eksempler, Nordre og Gamle/Gammel, 
> men ikke på f.eks. H.C. Andersens Boulevard. Samtigt anbefaler jeg man 
> flytter aws måden ned på alt_name=*,som alternativ for "forkortet 
> vejnavn", hvor det nu giver mening.
>
>
> >>"Acceptere uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne"
>
> Som jeg forstår BBR-loven og bekendtgørelse om vejnavne og addresser 
> så burde den data vi (pbro) har hentet ud af aws være ens med den der 
> står på skiltene medmindre skiltene bruger den "vejnavn" i stedet for 
> "forkortet vejnavn"- se ovenfor. Hvis den ikke er det højst 
> sandsynligt din kommune der er sløv i betrækket (og vejskilte koster 
> sikkert mange mange knaster) så prøv at kontakte dem og forhør om sagen.
>
> >>"opdatere navnene på OSAK adresserne"
>
> Nej! Det kan godt være det er den pragmatiske metode, men hvis der er 
> fejl i aws-registret skal det fortælles til din kommune som så skal 
> give data videre, så vi kan trække opdateringen den vej. Jeg har 
> allerede set et par hundrede fejl i data (f.eks. en firkant og en 
> streg i jylland, og noget overskydende data oven i en ny motorvej), 
> men har ikke fundet tid til at finde en i min kommune man kan have en 
> meningsfyldt samtale med om at rette sådan noget.
>
> >>"opdatere navnene på gaderne?"
>
> Ja jf. [2]. Cirkulæret virker rimeligt ligetil at læse og anbefales 
> for alle danske osm'ere!
>
>
> [1] - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425
> [2] - http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Dok/DS_Retskriv_Vejnavne.pdf
>
> På forhånd undskyld for en noget rodet e-mail.
>
> Med venlig hilsen
> Rasmus Vendelboe (rasmusv)
>
>
> 2010/11/7 Ole Nielsen <on-osm at xs4all.nl <mailto:on-osm at xs4all.nl>>
>
>   Findvej-botten ser nu ud til at være ved at falde til ro efter
>   OSAK data importen. Jeg kan konstatere at:
>
>   1) En række fejl i gadenavne er blevet korrigeret og en række nye
>   adresser er dukket op. Fint.
>
>   2) Den gamle problematik med afvigende stavning af gadenavne i
>   adresse dataerne og gadenavnsskiltene er igen aktuel. Det drejer
>   sig især om navne der ender på -alle/-allé, men også forkortelser
>   som Ndr (Nordre) og Gl (Gammel). Ifølge normal praksis (wiki) bør
>   navnetagget altid benytte det fulde navn uden forkortelser og den
>   stavning som er angivet på skiltet. Jeg havde korrigeret et antal
>   adresser efter KMS importen, men de adresser er nu igen blevet
>   røde på GeoFabriks OSM Inspector. Hvad er bedst? Acceptere
>   uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne,
>   opdatere navnene på OSAK adresserne eller opdatere navnene på gaderne?
>
>   Ole
>
>   _______________________________________________
>   Talk-dk mailing list
>   Talk-dk at openstreetmap.org <mailto:Talk-dk at openstreetmap.org>
>   http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

Med venlig hilsen
-- 
Thomas Bredøl
Valby Overdrev 10
DK 3200 Helsinge
+45 4042 3492
http://bredol.dk

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101107/30904e29/attachment-0001.html>


More information about the Talk-dk mailing list