[Talk-dk] Gadenavne efter adresseimport

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Man Nov 8 10:55:07 GMT 2010


Bekendtgørelse om vejnavne og addresser trådte først i kraft fra december
2006 og blev lavet i hovedoprydningen under Kommunalreformen. De veje du
peger på har tilhørende addressenoder med data fra 1998 - så der er reglerne
selvfølgelig ikke fulgt. Det må vi nok tage særhensyn til :(, men i de
generelle tilfælde med allé og sdr. er der nok ikke så meget at diskutere.

Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe


2010/11/7 Thomas Bredøl <thomas at bredol.dk>

> Cirkulæret bruges dog langt fra af kommunerne. I den gamle
> Græsted-Gilleleje Kommune har der siddet en person der holdt utroligt meget
> af at bruge bindestreg i en del af kommunen (sikkert i forbindelse med en
> udstykning). http://bit.ly/aep2kp
>
>
> On 07-11-2010 15:52, Rasmus Vendelboe wrote:
>
> Jeg anbefaler kraftigt at vi følger Bekendtgørelse om vejnavne og addresser
> slavisk [1]. Jeg mener det relevante indlæg af bekendtgørelsen med hensyn
> til dit spørgsmål bevares herunder med henvisning eller direkte citat fra
> loven:
>
>
> - Kommunerne fastsætter i dag addresser [§1 stk. 1.] for næsten alle
> veje, pånær særtilfælde hvor det er i samarbejde med vejdirektoratet eller
> dikteres fra ministerierne.
> - Kommunerne videresender vejdata til CPR's vej- og boligregister som er da
> bliver den øverste rettesnor [§23, §23 stk. 1.]
>
>
> - Et vejnavn er på maksimalt 40 karakterer [§6]
> - "Vejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning
> i retskrivning af vejnavne" [2] [§6 stk. 2.]
> - "Til ethvert vejnavn fastsættes tillige et forkortet vejnavn, kaldet et
> vejadresseringsnavn, på indtil 20 tegn. For vejnavne på 20 tegn eller
> derunder, er vejnavnet også vejadresseringsnavn." [§6 stk. 3.]. Som jeg
> forstår det, skyldes det en oldgammel teknisk problemstilling i
> CPR-vejregistret hvor deres system kun kan logge maksimalt 20 karakterer.
> - "For vejnavne over 20 tegn fastsættes vejadresseringsnavnet ved
> forkortelse af vejnavnet. Ved forkortelsen skal flest mulige af de 20 tegn
> anvendes, og alle ord i vejnavnet bør være repræsenteret. Forkortelser i
> vejnavnets begyndelse skal undgås af hensyn til maskinel, alfabetisk
> sortering." [§6 stk. 4.]
>
>
> Så først og fremmest er det værd at notere sig den importerede osak data
> ikke er helt god fordi der kun opereres med ét vejnavn når der ikke er nogen
> teknisk god grund til data'en ikke indholder begge to.
>
>
> Så får at svare direkte på dit indlæg.
>
> >>"Det drejer sig især om navne der ender på -alle/-allé"
>
> Her følger vi [2] hvad Dansk Sprognævn siger: *"**Alle eller allé og
> andre dobbeltformer*
> *Der findes i Retskrivningsordbogen en del dobbeltformer, fx alle og allé,
> med og uden accenttegn (accent aigu). De to former er lige korrekte, og det
> er valgfrit om man bruger den ene eller den anden form. Det anbefales dog at
> den enkelte kommune er konsekvent, så enten alle eller allé bruges i alle de
> vejnavne i kommunen hvor ordet optræder.**"*
> *
> *
> -Vi bruger den udgave af alle/allé som aws-dataen nu har på det pågældende
> sted. Jeg rettede en del af problemerne mellem osak og kms dataen og det
> virker på mig somom alle kommuner har besluttet sig for at fjerne allé som
> stavemåde, så det er nok kun få steder du finder den.
>
> >>"men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl (Gammel)"
>
> Her følger vi igen hvad DSN siger: *"**Forkortelser, forkortelsespunktum
> og mellemrum*
>
> *Vejnavne som udtales uforkortet, skrives som hovedregel helt ud, fx
> Søndre Boulevard, Gammel Kongevej, Vilhelm Thomsens Plads, Christian
> Svendsens Gade.*
>
> *Visse vejnavne som udtales uforkortet, skrives dog traditionelt med
> standardiserede forkortel- ser. Sådanne forkortelser kan bl.a. stå for
> adjektiver (tillægsord) eller for personnavne, fx Sdr. Boulevard, Gl.
> Kongevej, Vilh. Thomsens Plads, Chr. Svendsens Gade. De standardiserede
> forkortelser for adjektiver er:*
>
> *Gl. for Gammel og Gamle Ll. for Lille Ndr. for Nordre Nr. for Nørre*
>
> *Sdr. for Sønder og Søndre Skt. for Sankt St. for Store V. for Vester og
> Vestre*
>
> *Ø. for Øster og Østre*
>
> *Andre hyppigt forekommende standardforkortelser: Dr. for Doktor Hf. for
> Haveforening(en)*
>
> *Vejnavne som er forkortet i udtalen, skrives også forkortet, fx H.C.
> Andersens Boulevard, Carl Th. Dreyers Vej. Hvis det er en
> flerordsforbindelse der er forkortet, fx H.C. for Hans Christian, laver man
> ikke mellemrum mellem bogstaverne i forkortelsen:*
> *A.F. Beyers Vej, J.P.E. Hartmanns Allé, B.S. Ingemanns Vej, H.C.
> Andersens Vej.**"*
> *
> *
> - Vi bruger den forlængede udgave som name=* (og bruger det tag som en
> placeholder for "vejnavn") for dine eksempler, Nordre og Gamle/Gammel, men
> ikke på f.eks. H.C. Andersens Boulevard. Samtigt anbefaler jeg man flytter
> aws måden ned på alt_name=*,som alternativ for "forkortet vejnavn", hvor det
> nu giver mening.
>
>
> >>"Acceptere uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne"
>
> Som jeg forstår BBR-loven og bekendtgørelse om vejnavne og addresser så
> burde den data vi (pbro) har hentet ud af aws være ens med den der står på
> skiltene medmindre skiltene bruger den "vejnavn" i stedet for "forkortet
> vejnavn"- se ovenfor. Hvis den ikke er det højst sandsynligt din kommune der
> er sløv i betrækket (og vejskilte koster sikkert mange mange knaster) så
> prøv at kontakte dem og forhør om sagen.
>
> >>"opdatere navnene på OSAK adresserne"
>
> Nej! Det kan godt være det er den pragmatiske metode, men hvis der er
> fejl i aws-registret skal det fortælles til din kommune som så skal give
> data videre, så vi kan trække opdateringen den vej. Jeg har allerede set et
> par hundrede fejl i data (f.eks. en firkant og en streg i jylland, og noget
> overskydende data oven i en ny motorvej), men har ikke fundet tid til at
> finde en i min kommune man kan have en meningsfyldt samtale med om at rette
> sådan noget.
>
> >>"opdatere navnene på gaderne?"
>
> Ja jf. [2]. Cirkulæret virker rimeligt ligetil at læse og anbefales for
> alle danske osm'ere!
>
>
>  [1] - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27425
> [2] - http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Dok/DS_Retskriv_Vejnavne.pdf
>
> På forhånd undskyld for en noget rodet e-mail.
>
> Med venlig hilsen
> Rasmus Vendelboe (rasmusv)
>
>
> 2010/11/7 Ole Nielsen <on-osm at xs4all.nl>
>
>> Findvej-botten ser nu ud til at være ved at falde til ro efter OSAK data
>> importen. Jeg kan konstatere at:
>>
>> 1) En række fejl i gadenavne er blevet korrigeret og en række nye adresser
>> er dukket op. Fint.
>>
>> 2) Den gamle problematik med afvigende stavning af gadenavne i adresse
>> dataerne og gadenavnsskiltene er igen aktuel. Det drejer sig især om navne
>> der ender på -alle/-allé, men også forkortelser som Ndr (Nordre) og Gl
>> (Gammel). Ifølge normal praksis (wiki) bør navnetagget altid benytte det
>> fulde navn uden forkortelser og den stavning som er angivet på skiltet. Jeg
>> havde korrigeret et antal adresser efter KMS importen, men de adresser er nu
>> igen blevet røde på GeoFabriks OSM Inspector. Hvad er bedst? Acceptere
>> uoverensstemmelsen mellem OSAK navnene og de skiltede navne, opdatere
>> navnene på OSAK adresserne eller opdatere navnene på gaderne?
>>
>> Ole
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing listTalk-dk at openstreetmap.orghttp://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
> Med venlig hilsen
> --
> Thomas Bredøl
> Valby Overdrev 10
> DK 3200 Helsinge
> +45 4042 3492http://bredol.dk
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101108/c09f806d/attachment-0001.html>


More information about the Talk-dk mailing list