[Talk-dk] gang/cykelstier

Beck Niels nielsbeck at me.com
Fre Okt 1 11:22:04 BST 2010


Der må vel skelnes mellem cykelstier i byer, hvor der ikke må færdes 
fodgængere, de har hovedsagelig deres eget fortov, og cykelstier på 
landet og langs veje især hovedveje, her er det naturiligvis helt 
normalt at fodgængere/vandrere vælger cykelstien frem for den 
befærdede vej, også selv om cykelstien er "tagget" som "highway.xxx/ 
cycleway.track" . Tilføjes "footway.yes" så opstår der forvirring?! 
Er dette tillæg rettet mod vejen eller cykelstien som i forvejen er et 
tillæg til vejen?!
Det samme argument kan bruges i byerne.

Konklusion: "footway.no" og "footway.yes" bør ikke anvendes i 
forbindelse med "highway.xxx/cycleway.track" eller "highway.xxx/ 
cycleway.lane".

Det er stadig, efter min vurdering, relevant at anvende 
highway.cycleway i en del tilfælde. Dette gælder typisk senere anlagte 
dobbeltsporede cykelstier, som der dukker flere og flere op af som 
alternativ til cykelstier på begge sider af en vej. Disse cykelstier 
er ofte konstruerede ude af niveau med vejen de tilstøder, går vejen 
over en dæmning så følger cykelstien f.eks. alternativt terrænget. 
Eller der er en grøft mellem vej og cykelsti. Heer anvender jeg 
"highway.cycleway"! Det er jo ellers en "tagging" , der er koncensus 
om er "fy-fy" i byområder! Her kunne det måske være relevant at 
tilføje "foot=yes". Men så skal der vel være en "foot.no" på til 
tilstødende vej?! Det bliver for meget "tagging" uden reel effekt, 
efter min mening, idet rutefinderen jo alligevel vil give en næsten 
korrekt anvisning af rute for cykloster og fodgængere!

Konklusion: "highway.cycleway" og "foot.yes" bør ikke anvendes som 
hovedregel. Anvendes den bør den tilstødende landevej have tilføjelsen 
"foot.no".
Vh.
Niels

Den 01/10/2010 kl. 11.23 skrev Michael Andersen:

> Torsdag den 30. september 2010 09:13:32 skrev Freek:
>> On Thursday 30 September 2010 08:50:55 Anders Lund wrote:
>>> Hvad er den bedste måde at tagge gang/cykelstier på?
>>> Jeg tænker på stier som typisk findes i villakvarterer, ofte en 
>>> grusvej
>>> eller asfalteret sti, uden adgang for biler.
>>>
>>> Nogle steder er de tagget med highway=track, hvilket giver en brun,
>>> stiplet linie i mapnik, men det er ikke godt for routing-services! 
>>> Evt
>>> kan man tagge med motorcar=no, men er der bedre muligheder? Måske
>>> highway=footway, bicycle=yes?
>>> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Footway)
>>
>> Det er hvad jeg ville gøre. Jeg bruger highway=track kun for stier 
>> der er
>> bred nok for en bil (uanset om biler er tilladt, hvilket kan tagges 
>> med
>> motorcar=no, etc.), og highway=path for mindre stier der ser ud som 
>> de ikke
>> er "officiel" og planlagt. Jeg tror det er ret populær i dele af 
>> Tyskland
>> at bruge highway=path til alle slags officiele stier, men jeg ser 
>> ikke
>> hvorfor denne (nyere) tag skulle være bedre end (de "gamle")
>> highway=cycleway og highway=footway.
>>
>>> Ifølge den lange cykelsti-debat, skal cykelstier i eget trache 
>>> tagges med
>>> highway=cycleway, men her er der jo også ofte adgang for 
>>> fodgængere. Skal
>>> man så blot tilføje foot=yes til dem?
>>
>> Ja.
>
> highway=track er i min opfattelse grundlæggende spor skabt ved 
> kørsel med fire-
> (eller flere) hjulede køretøjer, altså 2 parallelle hjulspor. De kan 
> så senere
> være befæstet med grus eller andre materialer, men er altså 
> grundlæggende
> beregnet til kørsel med ovennævnte køretøjer.
>
> Oprindeligt i min karriere som OSM'er brugte jeg highway=path kun 
> til mindre
> ikke befæstede (vandre-)stier i skove og lignende, men efterhånden 
> er jeg
> kommet til at betragte stier/paths som værende stier/paths uanset om 
> de er 20
> cm brede trampestier tværs over tilfældige græsmarker eller 2½ m brede
> dobbeltrettede deciderede cykelstier i villakvarterer eller langs 
> større veje.
> En sti/path er i min opfattelse forholdsvist smalle veje der 
> grundlæggende er
> beregnet til gående, cyklende eller ridende (eller lignende) trafik.
>
> Jeg kan godt se fordelen ved at gøre som de som nævnt gør (i dele af)
> Tyskland. Konsekvent at bruge highway=path til alle former for stier 
> gør det
> meget enklere end i hvert enkelt tifælde at skulle vurdere om en sti
> fortrinsvist er en cykel- eller gangsti osv. Personligt ville jeg 
> meget
> foretrække om vi i Danmark kunne blive om at adoptere dette.
>
> -- 
> Mvh Michael
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
More information about the Talk-dk mailing list