[Talk-dk] gang/cykelstier

Beck Niels nielsbeck at me.com
Tor Okt 28 08:34:17 BST 2010


Hej!
På cykelsti i byer med fortov ved siden skal fodgængere holde sig på  
fortovet og cyklister på cykelstien!n Prøv bare at gå på cykelstien så  
skal du nok få svar på tiltale!

Cykelstier langs landeveje i DK er også til fodgængere! Prøv bar her  
at gå på vejen så skal bilerne nok give dig vejledning!

Men jeg har ikke stet nogen "tagge" Dette korrekt. Jeg mener foot.yes  
eller foot.no osv. Så her er faktisk et stykke arbejde at korrigerer.
Vh.
Niels Beck


PS. Den programmering som skal gøre cykelstier synlige især i  
København afventes med stigende spænding! Det store "tagging" arbejde
i Hovedstaden er gjort, men programmeringen mangler!


Den 27/10/2010 kl. 12.19 skrev Jesper Henriksen:

> On Thu, Sep 30, 2010 at 08:50:55AM +0200, Anders Lund wrote:
>> Hvad er den bedste måde at tagge gang/cykelstier på?
>> Jeg tænker på stier som typisk findes i villakvarterer, ofte en  
>> grusvej eller
>> asfalteret sti, uden adgang for biler.
>>
>> [..]
>>
>> Ifølge den lange cykelsti-debat, skal cykelstier i eget trache  
>> tagges med
>> highway=cycleway, men her er der jo også ofte adgang for  
>> fodgængere. Skal man
>> så blot tilføje foot=yes til dem?
>
> Lidt sent svar herfra, men håber at det er ok :) Jeg vil blot pointere
> at der i Norge er konsensus om at bruge highway=cycleway;foot=yes til
> kombinerede cykel-/gangstier. I de mange tilfælde hvor der er skiltet
> med "kjøring til eiendommene tillatt" tilføjes
> motor_vehicle=destination. Samme standard kan vel også passende  
> bruges i
> Danmark?
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features
>
> Til sammenligning skal det dog også nævnes at cyklister som  
> udgangspunkt
> har ret til (og ofte opfordres til) at bruge fortov og sikkert også
> andre gangstier. Om fodgængere har ret til at bruge deciderede
> cykelstier skal jeg ikke kunne sige.
>
> -- 
> Jesper Henriksen
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
More information about the Talk-dk mailing list