[Talk-dk] gang/cykelstier

Claus Hindsgaul claus.hindsgaul at gmail.com
Tor Okt 28 10:04:37 BST 2010


Hej Niels,

Den 28. okt. 2010 09.34 skrev Beck Niels <nielsbeck at me.com>:

> Hej!
> På cykelsti i byer med fortov ved siden skal fodgængere holde sig på
> fortovet og cyklister på cykelstien!n Prøv bare at gå på cykelstien så skal
> du nok få svar på tiltale!
>
> Cykelstier langs landeveje i DK er også til fodgængere! Prøv bar her at gå
> på vejen så skal bilerne nok give dig vejledning!
>


Jeg synes at problemet rangerer på højde med at de fleste veje (og
dobbeltrettede cykelstier med midterstribe) helt mangler oplysningen om, at
man ikke må køre i venstre side af vejen i DK. Jeg mener ikke at det er den
vigtigste oplysning at få med (undtagen måske for spøgelsesbilister på
motorveje, men de er jo allerede adskilte med barrierer og dermed indsat som
separate veje i OSM). Der er flere forslag ude om, hvordan man beskriver
vejbaner/svingbaner/cykelstier/fortov ved hjælp af tags på den fælles vej,
for dem, der gerne vil have disse oplysninger med. Ingen er dog så vidt jeg
ved rigtigt slået igennem endnu.> PS. Den programmering som skal gøre cykelstier synlige især i København
> afventes med stigende spænding! Det store "tagging" arbejde
> i Hovedstaden er gjort, men programmeringen mangler!
>

Flot arbejde i Hovedstaden, Niels! Jeg kan måske glæde dig ved at gentage at
cykelstierne allerede er vist på osmarender-kortet, og rutefinderne kan også
allerede drage nytte af dem.
Men måske mener du med "programmeringen" visning i et bestemt kort: det
ganske udmærkede cyclemap. Cyclemap er et closed-source projekt, og er helt
afhængigt af, hvad Andy har tid til. Han har dog (som tidligere citeret her)
meldt ud, at det er på toppen af hans to-do liste. Hvornår han får tid, er
svært at forudsige. Men vores data om cykelstier er til rådighed for
kort-tegnerne allerede nu - og bl.a. takket være din indsats vil de også
fremstå perfekt på Andys kort, så snart han når til at implementere dem.

Med venlig hilsen,
Claus
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101028/ef9eb576/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list