[Talk-dk] gang/cykelstier

Beck Niels nielsbeck at me.com
Tor Okt 28 15:11:44 BST 2010


Hej Claus!
Jamen jeg blev svært glad da jeg fik oplyst muligheden for at se 
cykelstierne i København på osmarendakortet og jeg har brugt 
stifinderen for at se om det hele virker! Tak for rosen! Lige nu eer 
jeg ved at dobbelttjekke >KØbenhavns cykelstier idet jeg har fået 
fingre i et kommunalt kort der dækker cykelstier i storkøbenhavn. Det 
hele ser ret fornuftigt ud!

Dog eer der et arbejde med smutveje og blinde vej med smutmulighed for 
cykler og gående, som vil gøre kortet rigtig spændende for cyklister 
som stifinder hjælpemiddel.

Jeg er enig med dig i at problemet med foot.no og yes er nok at gå 
lidt langt, og der er andre og vigtigere ting at tage sig af.

Vh.
Niels


PS Korrekt det er cyclemap jeg tænkte på! Og det eer vel her den 
"normale" bruger går ind?Den 28/10/2010 kl. 11.04 skrev Claus Hindsgaul:

> Hej Niels,
>
> Den 28. okt. 2010 09.34 skrev Beck Niels <nielsbeck at me.com>:
> Hej!
> På cykelsti i byer med fortov ved siden skal fodgængere holde sig på 
> fortovet og cyklister på cykelstien!n Prøv bare at gå på cykelstien 
> så skal du nok få svar på tiltale!
>
> Cykelstier langs landeveje i DK er også til fodgængere! Prøv bar her 
> at gå på vejen så skal bilerne nok give dig vejledning!
>
>
> Jeg synes at problemet rangerer på højde med at de fleste veje (og 
> dobbeltrettede cykelstier med midterstribe) helt mangler oplysningen 
> om, at man ikke må køre i venstre side af vejen i DK. Jeg mener ikke 
> at det er den vigtigste oplysning at få med (undtagen måske for 
> spøgelsesbilister på motorveje, men de er jo allerede adskilte med 
> barrierer og dermed indsat som separate veje i OSM). Der er flere 
> forslag ude om, hvordan man beskriver vejbaner/svingbaner/cykelstier/ 
> fortov ved hjælp af tags på den fælles vej, for dem, der gerne vil 
> have disse oplysninger med. Ingen er dog så vidt jeg ved rigtigt 
> slået igennem endnu.
>
>
> PS. Den programmering som skal gøre cykelstier synlige især i 
> København afventes med stigende spænding! Det store "tagging" arbejde
> i Hovedstaden er gjort, men programmeringen mangler!
>
> Flot arbejde i Hovedstaden, Niels! Jeg kan måske glæde dig ved at 
> gentage at cykelstierne allerede er vist på osmarender-kortet, og 
> rutefinderne kan også allerede drage nytte af dem.
> Men måske mener du med "programmeringen" visning i et bestemt kort: 
> det ganske udmærkede cyclemap. Cyclemap er et closed-source projekt, 
> og er helt afhængigt af, hvad Andy har tid til. Han har dog (som 
> tidligere citeret her) meldt ud, at det er på toppen af hans to-do 
> liste. Hvornår han får tid, er svært at forudsige. Men vores data om 
> cykelstier er til rådighed for kort-tegnerne allerede nu - og bl.a. 
> takket være din indsats vil de også fremstå perfekt på Andys kort, 
> så snart han når til at implementere dem.
>
> Med venlig hilsen,
> Claus
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101028/b5b9aa17/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list