[Talk-dk] gang/cykelstier

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Tor Okt 28 20:45:59 BST 2010


On 28/10/2010 10:32, Morten Kjeldgaard wrote:
> On 28/10/2010, at 09.34, Beck Niels wrote:
>
>> Men jeg har ikke stet nogen "tagge" Dette korrekt. Jeg mener foot.yes
>> eller foot.no osv. Så her er faktisk et stykke arbejde at korrigerer.
>
> Jeg mener at foot=no er underforstået for highway=cycleway, så det er
> kun nødvendigt at tagge foot=yes hvor dette er aktuelt.
>

Diskussionen er efter min mening en anelse akademisk. Færdselsloven siger:

"§ 10. Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke 
midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke 
findes fortov, gangsti eller egnet rabat."

Dvs en ruteplanlægger for fodgængere kan fint antage, at cykelstier er 
navigerbare. Enten må man færdes på selve cykelstien eller også skal man 
anvende et fortov eller sti langs med cykelstien. Ruten bliver (næsten) 
den samme.

Jeg vil i hvert fald ikke bruge tid på at tagge cykelstier med 
foot=yes/no. Kun hvis et fodgængerforbud er udtrykkeligt skiltet bør det 
tagges (f.eks. fordi fodgængere skal anvende et fortov på den anden side 
af vejen).

Ole / polderrunner

PS: Måske relevant at tilføje danske regler til wiki-siden 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions 
?More information about the Talk-dk mailing list