[Talk-dk] gang/cykelstier

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Tor Okt 28 21:49:04 BST 2010


On 28/10/2010 21:59, Claus Hindsgaul wrote:
>
>
>   Dvs en ruteplanlægger for fodgængere kan fint antage, at cykelstier
>   er navigerbare. Enten må man færdes på selve cykelstien eller også
>   skal man anvende et fortov eller sti langs med cykelstien. Ruten
>   bliver (næsten) den samme.
>
>
> Det vil være direkte forkert af en ruteplanlægger at antage at cyklister
> kan køre på footways og fodgængere gå på cycleways, så længe standard
> "access-restrictions" siger det modsatte
>
>   PS: Måske relevant at tilføje danske regler til wiki-siden
>   http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions
>   ?
>
>
> Ja, det må vel være en forudsætning for at ruteplanlæggerne kan få lov
> at følge din (ellers udmærkede) logik. Så jeg stemmer for at tilføje
> danske regler (at fodgængere og cyklister som udgangspunkt må færdes på
> cycleway og footway)

Eh, cyklister må som hovedregel ikke færdes på gangstier! (færdselsloven 
§ 49, Stk. 5). Men bortset fra det, ja så skal de tilføjes. Jeg kan gøre 
det, men er usikker på et par ting: Hvem må færdes på ridestier 
(bridleways) og hvad er default for 'path'?

OleMore information about the Talk-dk mailing list