[Talk-dk] busstops - på eller ved vejen

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Sep 1 20:45:06 BST 2010


Jesper skrev:

> Jeg forstår at relationer måske primært laves for busruter. Jeg kan 
> se at kortet kan blive gnidret som det beskrives.

Relationer bruges til mange ting, også f.eks. cykel- og skibsruter, og 
"turn restrictions" dvs. situationer med højre- eller venstresving 
forbudt.

> Jeg tagger kun et bustoppested selv om der står 3 busstopskilte på 
> ved stedet. Tagger I så mon også 3 nodes på vejen eller nøjes I med 
> et?

Hvis de 3 busruter deler et stoppested, bør der kun være en node. 
Denne node bliver så medlem af hver af de 3 relationer, der beskriver 
busruterne.

> Michael: I mit område har jeg fundet nogle busstoppesteder der var 
> tagget på vejen, hvilket jeg aktuelt er overbevist om er bedst, og 
> har lavet dem om til at ligge ved siden af vejen. Og så kan vi jo 
> fortsætte i det uendelige med at rette hinandens arbejde frem og 
> tilbage. Derfor er det nok ønskeligt med enighed, også kaldet 
> konsensus, om hvordan vi gør det.

Konsensus eller ej er ikke sagen. Jeg mener man skal holde sig til det 
der står i wikien. OSM er et kollaborativt projekt, og det indebærer, 
at man ikke blot kan sige "jeg skider på hvad alle andre siger, jeg 
gør som jeg selv synes". Vi må prøve at gøre kortet så ensartet som 
muligt, og det gøres bedst ved at overholde de retningslinier der er 
vedtaget.

> Forslag: kunne man ikke placere en ekstra node på vejen lige ud for 
> buststoppet og så lade relationen gå via den node i stedet for via 
> selve busstoppet? evt. med et ekstra(nyt?) tag indsat på den 
> pågældende node? var det noget?

"... lade relationen gå via..." -- der er noget der tyder på at du 
ikke har forstået hvad relationer er. En relation er ikke en vej 
("way") der forbinder knuder. Det er simpelthen en samling Id'er på 
ways, nodes eller andre relationer. Man skal i øvrigt være opmærksom 
på, at JOSM kan finde på at tilføje et element flere gange til en 
relation, og det er en fejl.

-- Morten
More information about the Talk-dk mailing list