[Talk-dk] gang/cykelstier

Beck Niels nielsbeck at me.com
Tor Sep 30 10:11:00 BST 2010

Jeg bruger til cykelstier som følgende(men der er også andre):

highway=xxx            afstribning til cykler ved vej
cycleway=lane

highway=xxx            cykelsti adskilt ved kantesten
cycleway=track       	eller græs fra vej

highway=cycleway  		selvstændig cykelsti i god afstand
                   		eller helt uafhængig af vej

highway=cycleway      Hmmm! Egentlig skal en cykelsti ved
foot=yes            	   ved landevej have denne 
“tagging”, men
                  	   ifølge dansk koncensus skal 
der jo bruges
                 	   highway=xxx/cycleway=track, 
god et holder
                 	   jeg mig til.

highway=footway       Mon ikke denne i de fleste tilfælde dækker
bicycle=yes            same behov som highway=cycleway/ 
foot=yes?

highway=path          Denne kan jeg rigtig godt lide til små 
smutveje
bicycle=designated     hvor biler ikke kan komme igennem. Ved rute-
foot=designated        planlægning giver den jo helt andre
horse=designated      (og spændende) svar!

Vh.
Niels

Den 30/09/2010 kl. 10.28 skrev Michael Andersen:

> Torsdag den 30. september 2010 09:34:51 skrev Anders Lund:
>> On Torsdag den 30. september 2010, Freek wrote:
>>> On Thursday 30 September 2010 08:50:55 Anders Lund wrote:
>>>> Hvad er den bedste måde at tagge gang/cykelstier på?
>>>> Jeg tænker på stier som typisk findes i villakvarterer, ofte en 
>>>> grusvej
>>>> eller asfalteret sti, uden adgang for biler.
>>>>
>>>> Nogle steder er de tagget med highway=track, hvilket giver en brun,
>>>> stiplet linie i mapnik, men det er ikke godt for routing- 
>>>> services! Evt
>>>> kan man tagge med motorcar=no, men er der bedre muligheder? Måske
>>>> highway=footway, bicycle=yes?
>>>> (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Footway)
>>>
>>> Det er hvad jeg ville gøre. Jeg bruger highway=track kun for 
>>> stier der
>>> er bred nok for en bil (uanset om biler er tilladt, hvilket kan 
>>> tagges
>>> med motorcar=no, etc.), og highway=path for mindre stier der ser 
>>> ud som
>>> de ikke er "officiel" og planlagt. Jeg tror det er ret populær i 
>>> dele
>>> af Tyskland at bruge highway=path til alle slags officiele stier, 
>>> men
>>> jeg ser ikke hvorfor denne (nyere) tag skulle være bedre end (de
>>> "gamle")
>>> highway=cycleway og highway=footway.
>>
>> Jeg opfatter selv "path" mere som en sti i naturen. Wikisiden[1] 
>> siger
>> bl.a.
>>
>> "This tag is used for paths for which all and any of highway=footway,
>> highway=cycleway and highway=bridleway would be inappropriate or 
>> inadequate
>> ..."
>>
>> Så jeg holder på cycleway og footway, med tilføjelse af
>> fodgængere/cyklister hvor det er relevant. Dermed bliver de typiske 
>> stier
>> i villakvartererne highway=footway + bicycle=yes.
>>
>>>> Ifølge den lange cykelsti-debat, skal cykelstier i eget trache 
>>>> tagges
>>>> med highway=cycleway, men her er der jo også ofte adgang for
>>>> fodgængere. Skal man så blot tilføje foot=yes til dem?
>>>
>>> Ja.
>>
>> Tak for hjælpen :)
>>
>> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Paths
>
> JOSM foreslår highway=path;bicycle/foot/horse=designated for stier 
> der ikke er
> decideret enten cykel- fod- eller ridestier.
>
> Jeg kan egentlig godt lide den måde at gøre det på, så jeg tagger 
> gerne
> kombinerede fod- og cykelstier med
> highway=path;bicycle=designated;foot=designated. På denne måde 
> angives det
> tydeligt at de 2 transportformer på denne stier er helt 
> ligeberettigede.
>
> Fornylig har jeg endda registreret en
> highway=path;bicycle=designated;foot=designated;horse=designated 
> (ved Sdr
> Hygum øst for Ribe). På de blå skilte ved stien er der både cykel, 
> fodgængere
> og hest, så jeg anser det for misvisende at tagge den som f.eks. en 
> decideret
> briddleway.
>
> -- 
> Mvh Michael
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
More information about the Talk-dk mailing list