[Talk-dk] Hastighedsgrænser og oplysningstavler

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Ons Apr 6 19:01:35 BST 2011


Jeg vil være pragmatisk og tagge som Kjeld foreslår. Måske er de 30 km/h 
ikke en legal grænse, men i praksis advarer skiltet om at gaderne ikke 
er egnede til højere fart pga vejbump og lignende. Husk at den 
væsentligste bruger af maxspeed tagget er navigationssoftware, der skal 
vide hvor lang tid, det tager at gennemkøre en given strækning.

Vi kan naturligvis lave alle mulige spidsfindige tags, der præcist 
angiver en given situation. Men til hvad nytte her? De vil i praksis 
ikke give mere information end et simpelt maxspeed=30. Hvis skiltet står 
i byzone, så er den legale grænse 50, som i princippet skal tagges med 
maxspeed=50 (unyttig/vildledende information her) plus et 
maxspeed:recommended=30 tag, som navi-softwaren sandsynligvis ikke 
forstår/ignorerer med en unøjagtig ruteberegning til følge. Hellere 
undgå den tvetydighed med maxspeed=30.

Ole


On 06/04/2011 18:34, Morten Kjeldgaard wrote:
>
> Jeg mener vejen tagges:
>
> maxspeed=30
> source:maxspeed=DK:zone
>
> hvis det er en 30 km/t hastighedszone. Det er muligt, at man lovligt må
> køre 50 km/t det pågældende hvis den ligger i byzone, eller 80 km/t hvis
> den ligger i landzone, men det er efter min mening vores opgave at
> beskrive hvad skiltningen siger de pågældende sted, ikke slavisk at
> gengive færdselslovens maximumsgrænser. Vi tagger hastighedsrænser for
> at videregive information, ikke for blot systematisk at fortælle, at
> færdselsloven opererer med generelle hastighedsgrænser.
>
> Det er tillige umuligt at forudsige hvad politiet vil sige, hvis man
> kommer fræsende med 50 km/t på en stillevej i en 30 km/t zone? Man skal
> jo køre efter forholdene, og det er ikke sikkert at 50 km/t er det; det
> kan vi ikke afgøre. Men vi kan afgøre hvad skiltet fortæller.
>
> -- Morten
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>Mere information om maillisten Talk-dk.