[Talk-dk] Argumenter for at offentlige institutiner kan stole på OSM data?

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Aug 10 10:58:47 BST 2011


Hej,

> Hvilke argumenter findes der for at offentlige institutioner kan 
> baserer løsninger på OSM? Der findes ofte en skepsis der går på at 
> "folk jo bare at ændre som de har lyst til" eller at "kommunen/etc 
> ikke kan garantere kvaliteten".


Her er lidt input.

Man kan jo i første omgang sige "lad det komme an på en prøve". Jeg 
tror der kan være enighed om, at trods den teoretiske mulighed for 
fejl eller sabotage er det i praksis ikke et stort problem i OSM, og i 
langt de fleste tilfælde bliver det hurtigt opdaget og rettet. 
Endvidere gør changeset-arkitekturen det muligt at efterspore og rette 
opståede problemer på en meget effektiv måde.

Eksemplet med OSAK adresseknuderne viser, at mens det uden tvivl sker 
regelmæssigt, at en bruger kommer til at flytte på en adresseknude, er 
det relativt uproblematisk at have "botter" kørende, som løbende 
kontrollerer dataene i OSM.

Har det offentlige kritiske data, lad os f.eks. sige føring af 
kloakker, som man ønsker sikret mod de OSM-frivilliges pilletrang, kan 
man have sin egen database med dataene, som kan renderes og overlægges 
med OpenLayers som også nævnt af Søren Johannesen.

Man kan også argumentere, at sådanne data (kloakføring) er af speciel 
faglig interesse og ikke hører hjemme i selve OSM databasen.

Det er således muligt at have forskellige kategorier af data, hvoraf 
nogle -- dem af offentlig interesse -- kan lægges direkte i OSM, mens 
andre kan bevares separate, mens den samlede rendering af kortet 
alligevel kan vise alle data.

-- Morten
Mere information om maillisten Talk-dk.