[Talk-dk] åben offentlig licens og OSM, part 2

Michael Collinson mike at ayeltd.biz
Man Aug 15 15:47:43 BST 2011


Hi Emil,

Is this an example of it?:

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/CyklernesBy/~/media/687F3451AA5A49E38361F81E7E58C3FA.ashx

It appears to be clearly compatible with the OSM project, whether our 
data is released under CC-BY-SA or under the new ODbL license.

Clause 4 of our new contributor terms allows you to obey this section:

Det er et krav, at licenstager
- angiver kilden til materialet, og – hvor det er muligt – linker til 
denne licens.
Hvis licensgiver har specificeret en kildeangivelse, skal licenstager 
anvende denne specificerede
kildeangivelse.
Hvis det ikke er praktisk muligt at angive kilden til materialet, skal 
licenstager oplyse følgende:
”Indeholder materiale, som er licenseret under den åbne offentlige licens”

If you want to import any data released under this license, please make 
sure that you add an entry to 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attribution. in Danish or English, or 
both.

Please note 1) I am not a lawyer, and 2) I ran it through Google 
translate which is usually very good with official documents but may 
have not given me the precise meaning.

Mike
License Working Group

On 15/08/2011 15:46, Emil Tin wrote:
> Hej,
>
> Jeg er stadig nysgerrig om der er noget der har erfaring eller viden om hvordan IT- og Telestyrelsens "Åbne Offentlige Licens" passer med OSM licensen.
>
> Jeg tager fat i IT og Telestyrelse, men det kunne være godt også at snakke med nogen der har indsigt i OSM licensen.
>
>
> VH
> Emil Tin
>    Mere information om maillisten Talk-dk.