[Talk-dk] Kommunale vejmidter som baggrundslag?

Emil Tin ZF0F at tmf.kk.dk
Fre Dec 2 14:15:06 GMT 2011


Hvis nu Københavns Kommune (og måske andre kommuner?) leverede alle vores vejmidter, kunne man så lægge dem ind som et baggrundslag i OSM, så man kan tegne efter dem?

Vi ville i givet fald lægge vejmidterne ud med brug af den Åbne Offentlige Datalicens. Juridisk set burde der dermed ikke være problemer i at anvende dem og tegne efter dem. Der ville nok i første omgang være tale om ren geometri, uden data fra vejregistre, etc. 

Men hvordan teknisk set? Hvem styrer hvilke baggrundslag man kan vælge i Potlatch?

Når vi sammenligner vores vejmidter med OSM er der flere steder hvor vi mangler noget, end hvor OSM mangler noget - men der er stadig et betydeligt antal af vores vejmidter, der ikke findes i OSM.

Vi er i gang med at gennemgå hele København, og det ville lette vores arbejde at have vore egne vejmidter som baggrundslag.  Samtidig ville det selvfølgelig gøre at andre også kunne hjælpe til, eller bruge data på andre måder.


Med venlig hilsen

Emil Tin
IT- og Processpecialist
Cykelsekretariatet
________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik

Islands Brygge 37 Vær. 118
Postboks 450
2300 København S

Telefon +45 3366 3433
Mobil +45 2972 3788
Email ZF0F at tmf.kk.dk


Mere information om maillisten Talk-dk.