[Talk-dk] hvordan er adressepunkterne kommet ind i OSM?

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Lør Dec 3 22:52:25 GMT 2011


On 01/12/2011, at 16.46, Ritz, Katarina wrote:

> DAGI-temaerne kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle 
> formål uden betaling når der gøres opmærksom på ophavsretten. KMS 
> har ophavsretten til DAGI-temaerne i alle målforhold og der skal ved 
> enhver anvendelse gøres opmærksom på Kort & Matrikelstyrelsens 
> ophavsret. Se selv her: http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/Rammer_for_DAGI.htm
>
> Så hvis I blot husker at angive ophavsretten, kan I bruge dem som I 
> lyster :-)

Det duer desværre ikke. For at inkorporere data i OSM kræves der en 
helt fri licens, som er kompatibel med OdBL. "Gratis" er ikke nok.

Det er en helt generel problematik at det officielle Danmark har en 
katastrofal mangel på viden om hvordan man licenserer sine data og 
værker på en måde så de reelt er fri og anvendelige for borgerne.

Problemet omkring "husk at angive ophavsretten" var præcis det der 
gjorde, at Berkley University fjernede den såkaldte "obnoxious 
advertising clause". Se f.eks. [1]
 eller Googl selv på udtrykket.

-- Morten

[1] http://www.gnu.org/philosophy/bsd.html


Mere information om maillisten Talk-dk.