[Talk-dk] Source tag

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Man Feb 28 08:39:22 GMT 2011


On 27/02/2011, at 19.47, Jens Winbladh wrote:

> Et problem jeg har, er at jeg typisk laver flere forskellige ting 
> under et changesæt. Typisk, hvis jeg har et GPS-spor i en skov, hvor 
> jeg også redigere skov-arealet efter f.eks. Fugro og eller Bing. 
> Altså to sources under samme changesæt.

I et sådant tilfælde er løsningen måske at arbejde med to changesets i 
stedet for ét. I hvert fald JOSM giver en mulighed for at arbejde med 
flere changesets samtidig, selvom jeg medgiver at det er bøvlet.

> Jeg har også stødt på problemet med, at en veje har have forskellige 
> kilder, hvis en del er GPS spor og en anden er Fugro. her har jeg 
> skrevet begge som kilde f.eks. source=fugro and GPS track

Det er helt uoverskueligt at administrere source tags på alle 
objekter. Hvad med nodes? Skal de osse have en source tag? Ja, de har 
det på kystlinien, og jeg har f.ex. for det meste glemt/ignoreret at 
rette det, for man skal ind i hver enkelt node. Mange ways er 
redigeret at flere forskellige personer, med brug af forskellig data. 
Og mange brugere vil helt ignorere source taggen.

Den mest pålidelige og systematiske måde at holde styr på oprindelsen 
af data er at tagge changesettet, og forsøge at gøre det systematisk. 
Det er naturligvis op til hver enkelt bruger.

> Jeg synes det er klart nemmest at se det direkte i objektet og ikke 
> i changesættet, idet man skal gennem flere klik, for at se det. 
> Altså man skal virkeligt ville det.


Måske er det lidt besværligt at klikke sig frem i den nuværende 
interface, men man sagtens kan forestille sig en _anden_ interface 
hvor det er meget lettere. Vi skal huske, at OSM i realiteten er en 
relationsdatabase, og en smart programmør kan trække alle de 
informationer ud der er nødvendige, blot vi brugere nogenlunde 
systematisk angiver de relevante data [0].

Et changeset peger på de nodes og ways det har ændret, og vil derfor 
afspejle dataenes historie. Således også hvis en vej først er tegnet 
efter GPS tracks, og dele af den efterfølgende rettet til efter 
ortofotos..

-- Morten


[0] Se f.ex. <http://osm.informatik.uni-leipzig.de/map/> hvor 
brugernes accept af ODbL er markeret med farvekoder.


Mere information om maillisten Talk-dk.