[Talk-dk] Fejl i Fugro-fotoene

Peter Brodersen peter at ter.dk
Ons Jan 5 14:49:09 GMT 2011


Hej,

2011/1/5 Ole Laursen <olau at hardworking.dk>:
> Hejsa!
>
> Der kan altså godt være nogle signifikante unøjagtigheder, f.eks. fandt jeg et
> problem da jeg fulgte vejen her:
>
> http://fugro.findvej.dk/?lat=56.82092&lon=9.96691&zoom=17&layers=BTF
>
> Hvis man følger kanten af fotoet sydpå, bliver det værre endnu. Har vi nogen
> mulighed for at få det passet det afvigende foto bedre ind? Det er nok noget med
> at det skal skaleres lidt.

Yep, der er som sådan ingen garantier for de forskellige fotos,
hvilket jeg også skal have skrevet ind på wikien. Vi ved (og kan se),
at de varierer en del fra sted til sted, så der er ikke nogen generel
forskydning at sætte ind med. Der er næppe nogen mulighed for at
justere billederne på dette tidspunkt.

De forskellige editors giver mulighed for at forskyde laget, hvis der
er behov for det i et område. I JOSM hedder det "Imagery Offset"
(indtil min danske oversættelse er gået igennem :-) ) og er i
Imagery-menuen.

Det største problem med data generelt er manglende faste
referencepunkter (som Fugro-billederne så vidt, jeg ved, ikke er
blevet justeret efter). GPS-traces er heller ikke nødvendigvis
præcise, omend det klart kan være en hjælp med adskillige målinger med
forskellige enheder og en høj HDOP. Én af de ressourcer, vi har af en
generel høj kvalitet, er til gengæld adressepunkterne. Er man ikke i
et øde område, vil man typisk kunne bruge dem til at observere
unøjagtigheder på over 10 meter. Ulempen er dog, at punkterne kan
repræsentere nyere byggeri, at der kan ses på luftfotos, så også her
kan der være en upræcision - omend jo flere bygninger og
adressepunkter, jo mere støjresistent er data.

Alt i alt: "Giv mig et fast punkt, og jeg skal flytte Jorden" :-)


Det giver dog mulighed for nogle overordnede betragtninger. Basalt set
er OpenStreetMap en model. Forhåbentligt én, som skal være så præcis
som muligt, men langt hen ad vejen hjælper det konceptuelle. Det kan
være vigtigt for mig at vide, at der er to veje på højre side før den
vej, jeg skal ned af, så jeg bare kan sigte efter at dreje ned ad
tredje vej på højre hånd med det rette vej. Her kan det være mindre
vigtigt at afstanden er præcis inden for 5-10 meter.

Det samme er tilfældet for masser af GPS-sporinger. Et lille S-sving
på en ellers lige vejstrækning bliver måske ikke registreret, men den
behøver heller ikke at være synderligt vigtig at få på kortet i første
omgang. Konceptuelt følger man bare vejen, der i rimelig grad går lige
ud. Ud fra den tilgang, kan det stadigvæk være relevant blot at få
tegnet alle vejene ind, hvor det mest vigtige som sådan er deres
indbyrdes positioner.

I forhold til at rette eksisterende indtegninger, bør man rigtigt nok
være noget mere påpasselig. Det er ikke begrænset til positioneringen
af billederne; der kan være bygget nyere ting ind siden da, m.m.

- Peter BrodersenMore information about the Talk-dk mailing list