[Talk-dk] Diskussionsoplæg om Gov i DK kontakt - omtale af OSM

Ole Laursen olau at hardworking.dk
Tor Jan 27 12:08:48 GMT 2011


Janus Sandsgaard <JSG at ...> writes:
> OpenStreetMap er 
> omtalt i diskussionsoplæg om Gov2 fra IT- og Telestyrelsen:
> http://digitaliser.dk/resource/807416
>
> Alle ionput er meget 
> velkomne. Neogeografen/Søren Johannessen er allerede i gang 

Øv, NemID-login gav mig en fejl. Nu poster jeg lige her i stedet.
Skimmede oplægget, det lyder spændende!

En vision på længere sigt kunne jo være at få gjort klar så kommunerne
kan bruge OSM til deres GIS-arbejde.

For at det overhovedet skulle være muligt, mangler vi nok stadig at
indtegne en del basale ting (men et forsigtigt gæt er at vi når dertil
i løbet af i år pga. Fugro-kortene).

Det vigtigste er måske at starte i det små på de områder der ligger lige
for.

Det kunne f.eks. være dejligt at få adgang til de luftfotos som
kommunerne betjener sig af. Fugros kort er en kolossal forbedring, men
ud over de er fra 2005 så ligger de i hvert fald visse steder
kvalitetsmæssigt en del under det man f.eks. kan se på krak.dk.

På længere sigt er der helt sikkert noget funktionalitet i f.eks.
MapInfo som ikke kan lade sig gøre på en nem måde i øjeblikket med
OSM. Men de værktøjer kunne jo blive udviklet hen ad vejen på den ene
eller den anden måde?

Hvad angår kommuners kortrettelser, så bliver de, så vidt jeg har
forstået, i øjeblikket sendt til en eller anden tank som sidder
temmelig hårdt på dem (med undtagelse af adressedataene). Hvis i hvert
fald en del af de data i stedet røg ned i OSM sammen med lokale
frivilliges arbejde, så var der jo potentielt lagt op til højere
kvalitet, hurtigere opdateringer, sparede offentlige resurser (både i
form af software og mandetimer) og en mulighed for innovation som
kommer i og med dataene er frit tilgængelige.


Jeg tror måske en af forhindringerne kunne være at der er økonomiske
interesser i at sidde hårdt på dataene.

Det var f.eks. tilfældet for retskrivningsordbogen som forsyner
Sprognævnet med licensmidler der indgår i deres budget - de ville
derfor ikke frigive ordlisten til brug for stavekontrol i frie
programmer (selvom det vel er i modstrid med deres formål om at fremme
korrekt sprogbrug). Det samme gør sig måske gældende for cvr.dk hvor
man skal betale for at se et regnskab selvom formålet med cvr.dk vel
må være at øge gennemsigtigheden af selskaber? I Aalborg kommune vil
bibliotekerne ikke sende gratis email-advarsler ud om at man skal
huske at aflevere en bog fordi bøder for forglemmelser er noget
de budgetterer med.

Så der kan godt blive brug for noget økonomisk kompensation for at få
instanserne til at give slip.


Ole
More information about the Talk-dk mailing list