[Talk-dk] Adressedubleet

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Fre Jul 22 06:05:24 BST 2011


On Thu, Jul 21, 2011 at 07:34:05PM +0200, Niels Elgaard Larsen wrote:
> Der er tre adresseknuder for Gåbensevej 112
> http://osm.rasher.dk/?zoom=18&lat=54.78166&lon=11.86765&layers=B0000FFTFFFFFFFFFFFF
> 
> En OSAK-knude og to Statoil-knuder.
> Hvad er det rigtige at gøre her?

De to Statoil knuder er opstået som konsekvens af en import af data fra Statoil 
data jeg foretog for nogen tid siden. Der har været en knude på stedet i
forvejen.

Statoil importen inkluderede adressedata fra Statoils liste, og de har åbenbart 
stavet Gaabensevej forkert.

Men det var ikke det eneste problem på denne lokalitet. Statoils data kom i tre 
lister, hvoraf den ene viser de stationer, der har high-speed diesel pumper (til 
lastvogne). Derfor er der (desværre) dubletter af Statoil stationer disse steder.

Vi besluttede for nogen tid siden (se talk-dk den 1. maj 2010) at erstatte STC 
knuden med en tag på den "almindelige" Statoil tankstation:

 fuel:HGV_diesel=yes

Jeg har nu rettet disse ting på Statoiltanken på Gaabensevej.

Derudover er det min overbevisning, at vi skal lade OSAK knuder urørt, dvs. ikke 
tagge yderligere information på dem. Dette er for at interferere mindst muligt 
med pbros scripts.

-- Morten
Mere information om maillisten Talk-dk.