[Talk-dk] Skov

Rune Kruse rune at krusedulle.net
Fre Mar 18 06:37:45 GMT 2011


Hej Alle

Apropos skov.
Forleden hørte jeg definitionen af skov i radioen, og tænkte at det måske
var relevant for korttegning. Har siden fundet samme definition på :
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Skovloven/paragraf3.htm#p3afsnit2

Der står:
*Som hovedregel anser man således et areal for at være skov, hvis det er
bevokset med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville
danne sluttet skov af højstammede træer, og hvis det som hovedregel er
større end ½ ha og mere end 20 m bredt.*

Så er spørgsmålet bare, om det giver nogen mening af skelne imellem
træområder større og mindre end ovenstående. Og findes der en fornuftig tag
til grupper af træer mindre end ovenstående?

venlig hilsen
Rune

Den 16. mar. 2011 19.13 skrev Jens Winbladh <jens at somewhere.dk>:

> Hej Esbern
>
> På en wiki diskussion [1] om skov, står der at layer ikke giver nogen
> mening ved brug af skov taggen. Men det har der vist ikke altid være sådan.
> Jeg har f.eks. altid tænkt at man kan bruge layer taggen ved polygoner.
>
> I tillæg, så bruger jeg operator [2] - f.eks. når jeg ved at det er en
> privat skov: *operator=privat* eller at det er statskov: *
> operator=naturstyrelsen*.
> Der er nemlig hules til forskel i hvad man må i en privat skov ifht. en
> offentlig skov.'
>
> Ellers bruger jeg taggen wood [3], hvis jeg ved hvilken type skov det er.
>
> Derudover er der jo det trivielle name tag.
>
> /Jens Winbladh
>
> [1] - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Tag:landuse%3Dforest
> [2] - http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:operator
>  <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:operator>[3] -
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:wood
>
>
>
>
> 2011/3/16 Esbern Snare <esbensnare at gmail.com>
>
>> Davs
>>
>> Hvordan tagger man skov, altså jeg kan godt gætte mig til at det er
>> landuse: forest, name: navn, men er der ellers noget. Jeg kan se at
>> nogle skove er layer: -2
>>
>> Mvh
>> Esbern
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>
>
>
> --
> *Jens Winbladh*
>
> Brynet 51, 6000 Kolding
> Mobil: 26150926
> Email:jens at somewhere.dk
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20110318/aca162a5/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.