[Talk-dk] Geodata og ortofotos fra Stevns Kommune

Peter Brodersen peter at ter.dk
Tir Mar 22 03:59:12 GMT 2011


Hej,

Vi har været aktive siden i går :-) Det væsentlige er, at vi allerede
har fået ortofoto-laget lagt ind på vores tileserver.

Eller sagt helt enkelt: Vi har nu endnu bedre og nyere luftfotos over
hele Stevns Kommune tilgængeligt!

Jeg har skrevet lidt indledende dokumentation på:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Stevns
.. herunder hvordan man får adgang til luftfotoet. Man kan også se
luftfotos online - her aktiveret sammen med et lag over bygninger i
kommunen:
http://osm.rasher.dk/?zoom=12&lat=55.33166&lon=12.24603&layers=B000FFFFFFFFFFFFTT


I relation til dette, så er rettighederne helt afklarede (jeg lægger
dokumentation ind snarest muligt). I grove træk er vi sikrede af flere
årsager - nedenstående er kommunens opfattelse:

1+2: (Vejmidte-tema + FOT-data)
Hvis vi beriger/bearbejder data, må vi omtrent gøre, hvad vi vil (også
sælge dem). Dette dækker også over at konvertere data til OSM.
Derudover mener de ikke, at vi overdrager en brugsret ifbm. en import,
så selv under de omstændigheder er alt i orden.

3: (Ortofotos)
Vi bruger fotoet, fordi kommunen har overdraget os en brugsret. Ved at
stille fotoet til rådighed via en Mapserver overdrager vi ikke
brugsretten til andre.

Endnu en gang: det er fantastiske nyheder. Så er det nærmest bare at
gå i gang :-)


Jeg har indledningsvis lavet en test, hvor jeg importerede alle
brønddæksler med tilhørende manhole-værdier (manhole=heating, drain,
sewer). Mere præcist 3.216 styk, hvilket så samtidigt lod til at være
de første overhovedet i Danmark:
http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/7633338
Det er nok ikke synderligt relevant data, men trods alt stadigvæk en
egenskab i landskabet. Her er fx et screenshot af en vej fra JOSM med
Stevns' luftfoto samt et par manhole-punkter:
http://osm.ter.dk/gfx/josm_manholes.jpg
Som man svagt kan se på de luftfotos, optræder de dæksler rent faktisk
også i virkeligheden :-)

manhole blev også valgt for ikke at komme i konflikt med eksisterende
data, samt at gøre de indledende øvelser til at få sat noget
automatisk opdatering af features, som (omtrent) ingen ville gide
manuelt at opmåle.

Importen foregik ved, at jeg ved hjælp af QGIS konverterede
MapInfo-datasættet til geoJSON-format, hvilket gjorde det let for mig
at efterbearbejde datasættet i PHP og lave relevante konverteringer
(fx at brøndtype "Regnvand" blev til manhole=drain) for at ende op med
en genereret .osm-fil, som jeg så uploadede vha. JOSM.


Mit næste projekt er at få importeret bygninger. Datakvaliteten virker
meget høj. Der er en ordentlig håndfuld forude samt nogle udfordringer
med multipolygoner, plus at der bør tjekkes op imod eksisterende
indtegnede bygninger i kommune-området i OSM.


For hvad angår bekymringen om at import tager alt det sjove ud af OSM,
så kan jeg "berolige" med, at der fortsat er kæmpe mængder af arbejde.
Jeg skrev allerede lidt om det i forbindelse med Fugros luftfotos:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Fugro#Indflydelse

Vi mangler stadigvæk masser af lokale observationer.
Hastighedsbegrænsninger, POIs, åbningstider, vejtyper (der skelnes
ikke rigtigt mellem vejtyper), og ikke mindst gang- og cykelstier!
Sidstnævnte er netop et område, hvor OSM er begyndt at rykke meget i
forhold til andre kort.

Dertil kommer, at meget af det importerede data kan ligge uden for det
almindelige område. OSM lægger fx op til at man også kan registrere
kloakdæksler og pipelines (de underjordiske rør), selv om de ikke kan
observeres. Plus at nok ingen gider at registrere kloakdæksler, selv
om det stadigvæk er en geografisk feature, som fx kan hjælpe med at
finde positioner ud fra fotos, m.m.


Nu må det være tid til at sove. Men kom endelig med flere forslag,
spørgsmål, etc. Det er som sagt offentlig data, som vi alle kan bruge.

(og lad mig så fyre en tak af til Jonas Häggqvist for god sparring
samt at opdatere http://osm.rasher.dk/ samt Janus Sandsgaard for at
være hurtig til at opdatere DNS for openstreetmap.dk til formålet)

- Peter Brodersen

2011/3/21 Peter Brodersen <peter at ter.dk>:
> Hej,
>
> [orker du ikke at læse al teksten, så giv dig tid til at kigge på de
> forskellige links med billeder for at få en fornemmelse af, hvad det
> hele handler om]
>
> For nyligt nævnte jeg "Another day, another tool". I Nu er jeg fristet
> til at opdatere udsagnet til "Another day, another municipality" :-)
>
> Jeg er blevet gjort opmærksom på Stevns Kommunes GIS-data, som jeg har
> brugt lidt tid på at kigge på:
> http://www.stevns.dk/Borgere/Selvbetjening/Info-paa-kort-GIS.aspx
>
> Der er tre separate datasæt, som er interessante:
> 1. Vejmidtetema (under "Flere temaer til download")
> 2. FOT-data (under "Download FOT-data")
> 3. Ortofotos fra 2009 (ligeledes under "Download FOT-data")
>
> Jeg har mailet lidt frem og tilbage med Stevns kommune i dag/går
> søndag - hvor både deres webmand og deres GIS-ekspert har været
> hurtige til at svare! Kort fortalt er de interesserede i at dele data,
> de stiller data gratis til download, fordi borgerne trods alt har
> betalt for dem, og de har ophavsret til al data. I forhold til
> brugsretten virker det temmeligt lovende, og jeg tillader mig at
> citere fra én af mailsne fra kommunen:
> "Men vedr. kortdata: Brug dem. Skriv Stevns på dem eller lad være. Det
> er godt, hvis data kan skabe merværdi!"
> Jeg har stillet nogle opklarende spørgsmål, fordi vilkårene varierer
> lidt fra datasæt til datasæt. Den hovedpine skal jeg nok bekymre mig
> om, så lad mig i stedet komme med et par teasere, og uddybe de
> forskellige datasæt:
>
>
> 1. Vejmidtetema:
> Stevns Kommune har Vejmidte-data liggende i MapInfo-format. Det er
> vektoriseret data over alle veje i kommunen, med tilknyttede vejnavne
> (og vejkoder, m.m.). Dette screenshot fra en MapInfo-viewer
> illustrerer meget godt datasættets natur:
> http://osm.ter.dk/gfx/mapinfo_stevns_vejmidte_2.png
>
> Ideelt set konverterer vi MapInfo-data til OSM-data, og så skal der
> lægges et godt stykke arbejde i kun at finde de vejstykker, som der
> mangler i det eksisterende OSM-datasæt. På længere sigt kunne det være
> oplagt at have passende rutiner til at oprette nye veje (Stevns
> Kommune opdaterer Vejmidte-datasættet ugentligt!) og opdatere
> eksisterende veje. Om dette skal ske automatisk (fx ved at rette veje
> hvis ingen andre brugere har rørt dem) eller semi-automatisk (liste
> over ændrede veje siden sidst) er et godt spørgsmål.
>
> Jeg har i samme omgang opdateret min mapserver-software til at
> understøtte MapInfo-data. Det betyder, at vi også kan få adgang til at
> se vejene ved hjælp af tileserveren. Sammenlign fx:
> http://tile.openstreetmap.org/12/2187/1288.png
> http://fugro.openstreetmap.dk/stevns/vejmidte/12/2187/1288.png
> (filerne har intet med fugro at gøre, men jeg har ikke rettet DNS i
> den forbindelse)
>
> Så selv hvis vi vælger ikke at konvertere MapInfo-data til
> OSM-vektordata til import, så kan vi stadigvæk hive vejene ind som
> grafiske lag i vores editors og tegne efter dem, omend det er lidt
> frem-og-tilbage-agtigt først at konvertere vektordata til bitmap-data
> for så at oprette OSM-vektordata efter bitmap-data.
>
> "Vejmidte" dækker blot over optegninger fra midten af vejen - dvs.
> præcis som vi gør i OpenStreetMap. De ligger også inde med
> vejkant-data, hvilket bringer mig til...
>
>
> 2. FOT-data:
> "FOT" betyder "FællesOffentligT" og dækker over et standardiseret
> dataformat for kommuner. Læs mere på:
> http://www.kms.dk/Landkortogtopografi/FOT/
> Dette dækker over en masse objekter som fx bygninger, brønddæksler,
> søer, vejkanter, chikaner, høfder, statuer, etc. samt tilhørende
> attributter, ikke ulig OSMs specifikke tags. Fx nævner specifikationen
> for BRØNDDÆKSEL, at der også kan angives en BRØNDTYPE (fx Regnvand,
> Spildevand, Kloakvand, etc.).
>
> Der er angivet nogle flere vilkår på Stevns kommunes GIS-side (første
> link i denne mail) for brug af de data (download-links er først
> tilgængelige, når man indtaster navn og mailadresse). Jeg har
> downloadet den tilhørende MapInfo-fil og kigget på deres FOT-data, og
> her er et screenshot, hvor jeg har datasæt over brønddæksler,
> vejkanter og søer åbne:
> http://osm.ter.dk/gfx/mapinfo_stevns_fot.png
>
> Der er rigtigt meget ud over vejdata her, som er interessant at få
> importeret. En oversigt over de forskellige objekter kan ses i
> specifikationen (kig nedad fra punkt 3 i indholdsfortegnelsen):
> http://www.fotdanmark.dk/Materiale/Files/FOTspecifikation/FOT4.1+alt_dk.pdf
>
>
> 3. Ortofotos fra 2009:
> Slutteligt er der nyere fotos, som også er i en lidt bedre opløsning
> end Fugros billeder. Ligeledes i FOT-afsnittet på GIS-siden, når man
> har indtastet personlige oplysninger, vil der være et download-link
> til en zipfil med ortofotos for hele Stevns Kommune.
>
> Zipfilen fylder 3,1 GB (!) og rummer en grafikfil i .ecw-format og
> tilhørende .tab (samme grafik-dataformat som Fugros billeder).
> Caveat: Jeg kunne *kun* pakke zipfilen ud med Windows' egen
> "Komprimerede mapper"-funktion. Både WinRar og Linux' unzip meldte
> fejl i zipfilen. Ikke at jeg regner med at mange andre har interesse i
> at downloade filen.
>
> Det flotte kort fortjener også et screenshot, her ved Hårlev station:
> http://osm.ter.dk/gfx/2009_stevns_haarlev.jpg
>
> Hvis vi har behov for at trace noget, som vi ikke kan importere fra
> førnævnte MapInfo-datasæt, så er det oplagt også at smide deres
> ortofoto-filer op på mapserveren, så man kan bruge deres luftfotos til
> at trace ud fra. Igen, naturligvis med forudgående tilladelse.
>
>
> Dér hvor jeg kommer til kort (*badumchi*) er at manipulere med og
> konvertere MapInfo-datafilerne. Jeg kan pt. lave tiles af dem til
> mapserveren, og kigge på dem i en viewer, men det er omtrent det. Jeg
> gætter dog på, at der findes GIS-værktøjer til formålet, og jeg vil
> prøve at spørge omkring mig for nogen med erfaring hvad det angår. Det
> er vist også samme situation, Jens Winbladh står i mht .shp-filerne
> (Shapefile) fra Kolding og Haderslev. I skal endelig ikke være bange
> for at byde ind :-)
>
> Som nævnt prøver jeg at få afklaret alle relevante detaljer mht.
> rettigheder - både for brug af deres vektor-datafiler til import, samt
> brug af deres ortofotos. Men uanset hvad, så tror jeg, at vi - og
> borgerne i Stevns Kommune - har grund til at glæde os :-)
>
> - Peter Brodersen
>Mere information om maillisten Talk-dk.