[Talk-dk] Afstemning tagging af vejnavne i forb. med OSAK

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Tir Mar 22 07:20:42 GMT 2011


Jonas skrev:

> On 14-03-2011 11:09, Jonas Häggqvist wrote:
>
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Vejnavne_og_OSAK#Afstemningen
>>
>> Jeg skal nok sende en reminder næste uge når vi starter afstemningen.
>
> Det er så nu. Jeg har forsøgt at opsummere de forskellige 
> argumenter. Jeg anbefaler at vi ikke retter i selve afstemningerne 
> fra nu af, med mindre der er noget jeg helt har overset.
>
> Bemærk at der er TO afstemninger, med et vist overlap.


Jeg er lidt forvirret over valgmulighederne i spørgsmål 2. Jeg har 
stemt for begge disse løsninger:

 * OSAK navn placeres i osak_name
 * addr:street data rettes til vejens fulde navn

for jeg mener disse tiltag hører sammen, og de udgør ikke hinandens 
modsætninger eller alternativer.

Jeg er bange for, at det kan blive vanskeligt at afgøre hvilken 
løsning der skal vælges, fordi vi let risikerer, at stemmerne fordeler 
sig ligeligt på flere løsninger.

Jeg vil derfor anbefale, at afstemningen i stedet formuleres som et 
prioriteringsvalg på CIVS [0]. Dermed får alle indflydelse på den 
endelige løsning, selvom deres bedste favorit ikke bliver den endelige 
vinder.

Mvh,
Morten

[0] http://www.cs.cornell.edu/andru/civs.html


Mere information om maillisten Talk-dk.