[Talk-dk] Workshop: Software til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og OpenStreetMap?

Emil Tin ZF0F at tmf.kk.dk
Tir Okt 4 09:56:32 BST 2011


tak for gode input.

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> Sendt: 3. oktober 2011 17:25
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: Re: [Talk-dk] Workshop: Software til udveksling af data mellem
> offentlige myndigheder og OpenStreetMap?
> 
> God tiltag  og ideer samt at OSM har opmærksomhed fra myndigheder mere
> og mere. Nogle bemærkninger vedr. udkast
> 
> 
> > Side-ved-side kortsammenligning.
> > Inspireret af http://tools.geofabrik.de/mc/ kunne man forstille sig
> et værktøj der gør de let at se offentlige GIS data og OSM side om
> side.
> Denne skulle ikke være så svær - kræver at jer der har adgang til KMS
> tiles sætter det op og hoster løsningen - Måske VisKort softwaren kan
> bruges til dette.
> 
> > Importer OSM data til GIS programmer
> > Import af OSM til GIS programmer der er almindelige i det offentlige
> (MapInfo, GeoMedia...) er ikke helt så ligetil som man kunne ønske sig.
> Et værktøj kunne lette denne proces, og derved gøre det lettere for
> myndigheder at sammenligne med OSM og anvende OSM data. Man kan bygge
> på fx osmosis og psm2pgsql.
> 
> Hvis kommunerne/myndigheder har GIS software der kan håndtere shape
> format, så kan der jo dagligt downloades shape filer fra GeoFabrik
> over Danmark
> http://download.geofabrik.de/osm/europe/ - Man kunne måske på sigt
> spørge GeoFabrik om de vil lave kommuneudtræk for alle danske kommuner
> i Danmark dagligt (GeoFabrik laver fx udtræk for store byer i Tyskland
> og England, i OSM eget format og så shape filer)


shapefilerne fra geofabrik er så vidt jeg har kunne se filteret ret kraftigt, så hvis man ønsker at se alle tags (eller filtrere anderledes) har man brug for at hente de rå OSM data, og selv importere dem til GIS. 

en anden god løsning ville være hvis fx GeoMedia og MapInfo kunne anvende en .osm.pbf fil som datakilde. der findes vist nok et plugin til geomedia der gør at man kan anvende en postgis database som datakilde.


bestemt en hjælp hvis geofabrik lavede udtræk for enkelte kommuner.> > Måske kunne en kommune have adgang til at skrive automatisk ind til
> systemet, når der fx bliver bygget en ny cykelsti, etc.
> Hvorfor ikke uddanne  folk fra det offentlig i brugen af redigering i
> OSM og så håndtegne ind så evt. konflikter med andre geografiske
> objekter undgås?- Så mange km nye vejstrækninger kan der næppe være
> tale om hvert år i en kommune. Desuden tegner mange i OSM planlagte
> veje ind "under contruction" og så sætter dem live når vejen åbner -
> så have et eller andet automatisk system der bare hælder nye
> vejstrækninger ind og ved siden af har vi så det der er lavet af  -
> det er noget rod. Man kan også forelske sig for meget i automatiske
> ting - og hvor ens eget preview og håndtegning vil være bedre løsning

enig. men det er stadig værd at overveje om der er dele af processen der kan automatiseres?> 
> 
> > Linke offentlige vejkoder til OSM way id's
> > Et værktøj der kan linke vejkoderne anvendt i det offentlige med
> vejkoder (way id's) i OSM, så det derefter er lettere at lave database
> queries på tværs af de to datasæt. Det kan evt. ske ved hjælp af via
> spatial queries og sammenligning af navne og vejtyper, etc.
> Problem er at hvornår starter en vej og hvor slutter den og tæller
> lange indkørsler til gårde med osv.? - OSM har jo ingen indsigt/adgang
> i hvordan det er defineret hos off. myndigheder - Her kunne offentlig
> myndigheder jo lave et online værktøj hvor man kunne søge i
> kommunekode"0147  og så vejkode	0196 (Emil Christian Hansens Vej) og
> så kommer der en farvelagt linje over vejen(e) på et kort , så man
> kunne se hvor den begynder/ender - samtidigt mulighed for eksport i
> måske GPX/KML format.
> 
> Desuden kan man ikke køre GIS analyser med to lag (OSM/KMS) og så
> sammenligne hvor meget disse to har tilfælles  uden at skulle bruge et
> vejID etc.?
> 
> I tyskland har de da lavet  landsdækkende undersøgelser af fx
> TeleAtlas og OSM (2009) - og NavTeq og OSM (2010) uden at skulle ud i
> noget unikt ID begge steder for at lave en undersøgelse med at
> sammenligne vejlængder

jo, sådan set enig i at en geografisk analyse nok er mere fleksibel. til gengæld kunne en form for link via id måske åbne op for mere automatiske løsninger?

Mere information om maillisten Talk-dk.