[Talk-dk] ideer fra workshop om udveksling af data mellem myndigheder og osm

Emil Tin ZF0F at tmf.kk.dk
Tor Okt 20 09:38:14 BST 2011


Hej,

Der blev forleden afholdt en workshop hos (det nu tidligere) IT og Telestyrelsen. Temaet var hvordan man kan udveksle data mellem myndigheder og OpenStreetMap. Der var deltagere fra bla. tre kommuner, Vejdirektoratet og OSM (Peter Brodersen og Jørgen Elgaard Larsen). Det var en interessant og konstruktiv dag.

Nedenfor er en opsamling af de ideer der blev genereret. Hvis i har ideer til hvordan nogle af ideer kan videreudvikles eller afprøves så sig gerne til :-)


Med venlig hilsen

Emil Tin
IT- og Processpecialist
Cykelsekretariatet
________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik

Islands Brygge 37 Vær. 118
Postboks 450
2300 København S

Telefon +45 3366 3433
Mobil +45 2972 3788
Email ZF0F at tmf.kk.dk

...................


Gensidig notificering

*	Notificeringssystem der går begge vej. Myndigheder får besked når der er ændringer i OSM som de bør kigge på, og omvendt.
*	Myndigheder skriver til OpenStreetBugs.
*	Changesets som modparten kan acceptere. Hvis en kommune fx bygger en ny cykelsti, kan der automatisk blive generet et OSM changeset, som OSM frivillige kan gennemse og acceptere hvis det ser fornuftigt ud. Hvis man acceptere bliver rettelserne automatisk gennemført i OSM. Det kunne også fungere den anden vej rundt.
*	Gensidig advisering om vejarbejde. Evt. bygge på Vejdirektoratets systemer, trafikken.nu, etc?
		
Processer

*	Sagsbehandling i marken. Et mobilt redskab til smartphone/ipad, der viser forskelle mellem OSM og myndighedens GIS data. Mulighed for på stedet at vælge hvilke datsæt der er mest korrekt, hvorefter data blive importere enten den ene eller den anden vej.
*	FOT arbejder med løbende sagsorienteret ajourføring. Måske kan OSM indtænkes i disse processer?
*	I stedet for at man skal lave forskellige aftaler med hver enkelt kommune om frigivelse af geodata, kan man måske bruge deen Åbne Offentlige Datalicens som grundlag for en standard license til kommuner der gerne vil frigive data til OSM?
*	En fælles hensigtserklæring. Vigtige spillere kunne være KMS, FOT, Vejdirektoratet, KL, OSM. KMS har en opgave med at samordne geodata i Danmark.
*	ODIS og KSM på vej med samarbejde om geoservicen og nye betalingsmodeller. Måske der er en mulighed for også at abejde med dataudveksling?
*	Definer tekniske opgaver.
*	Hvordan skal samspillet mellem offentlige og osm være? 
*	Hvornår er myndigheder modne til at modtage/levere data?
*	Identificere og artikulere behov for nye ODIS tiltag

Sammenligning

*	Mapping af vejstrækninger mellem OSM, FOT, ROSY, VEJMAN. Måske via geografisk placering, vejnavne, vejtype, evt andet?
*	Oversætte GIS attributter til OSM tags. evt. via en profil som hver kommune kan opsætte.
*	Værktøj der sammenligner FOT med OSM, og spytter forskellene ud. Hvis det var FOT selv eller andre med adgang til FOT kunne det være en måde for OSM eller andre at anvende FOT data uden at FOT data behøver at være frigivet.
*	Der mangler især de 'usynlige' ting i OSM, fx svingrestriktioner. Sammenligne OSM med vejregistre kunne være en hjælp.
*	Bruge sammenligning af kort til at identificere topologiske fejl, fx manglende opsplitning af linjer, forkert ensretning, punkter der ikke hænger sammen, etc. Fejl der ellers kan være svære at finde.
*	Afledte kort. Kig fx på skilte, og uddrage viden for fx veje og parker. Hastighedsbegrænsning på veje kan fx afledes af data for skilte.
*	Brug ruteberegning til at finde fejl i kortet, og præsentere resultaterne visuelt. Kør evt. samme ruteberegning på OSM og myndighedsdata, og sammenlig ruterne.

Visuelt

*	Man skal kunne sammenligne både punkter, lijer og flader.
*	Visning af forskelle mellem OSM og myndighedsdata, både på listeform og på kort.
*	Bruge FOT som baggrundskort i OSM, på samme måde som Fugro luftfoto. Da der kun er tale om bitmap, og ikke om selve FOT data, kan det være at der ikke er licensproblemer?
		
Troværdighed
		
*	Etablere en "pålidelighedsscore" i OSM, på baggrund af bl.a. kilden til data, hvornår data sidst blev tjekket, etc. Er det fra luftfoto, GPS spor, eller blot ud fra adressepunkter? Scoren kan evt. falde med tiden.
*	Anvende GPS spor til at afgøre pålidelighed. Hvis der er mange spor på samme sted, er troværdigheden større, og kan være med til at kvalitetssikre data.

Mere information om maillisten Talk-dk.