[Talk-dk] Møde med Kort- og Matrikelstyrelsen

Peter Brodersen peter at ter.dk
Tir Sep 13 05:08:12 BST 2011


Hej!

Sidste tirsdag var jeg på besøg hos Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS)
for at fortælle lidt om mulighederne i crowdsourcing, blandt andet i
forbindelse med OpenStreetMap. Med en lidt intermistisk plan fik jeg
snakket løs og besvaret spørgsmål i en times tid for 15 gode
medarbejdere på Rentemestervej om OSM og vores arbejde, herunder:

* Problem med de segmenterede tilgange til GIS-rettelser
Hver kommune har hver sin GIS-afdeling, og KMS har også en interesse i
at kommunerne gør det korrekt). Blandt de friske vejnavne har rasher
og jeg fx fundet vejen med navnet "Skovbrynet (9850)". Start-parentes
9850 slut-parentes er slet og ret en del af vejnavnet (og hey, en
oplagt kandidat til oisfixes!).

* Hurtige opdateringer
Vi har kort med metrobyggeri, samt den midlertidige
E45-motorvejstrækning og Teglværksbroen oprettet inden for et døgn af
lanceringen. KMS' eget kort har efter otte måneder stadigvæk ikke
Teglværksbroen tegnet ind på deres kort. Her fik vi så også en snak om
behov for præcision. Rent konceptuelt er det fint at tegne en streg
over vandet mellem de to stykker land, broen dækker over. Her er det
vigtige blot at vide, at der *er* en bro (selv om vi naturligvis gerne
vil gøre den præcis). Der var masser af gode eksempler på Søren
Johannessens (OSM-bruger: AE35) blog på http://microformats.dk/

* Rettigheder og slåskampe
Stevns+Kolding og snakken om kommunerne, der har fået en sag på
halsen, blev også nævnt. Jeg nævnte lidt om vores revisionsmodel, som
bl.a. har gjort det lettere (men ikke nødvendigvis let) for folk som
rasher at tilbagerulle DAGI-datasættet, som ikke er ordentligt
rettighedsmæssigt afklaret. Samt at min vurdering i Stevns-sagen var,
at vi både var klar på at revert'e om nødvendigt, men at det samtidig
var min opfattelse, at den lovgivning, Stevns måske har brudt, kun er
relevant for kommuner. Som i, havde Stevns ikke ophavsret til
materialet, ville vi heller ikke have det. Men Stevns har ophavsret,
men har måske brudt en lovgivning om kommunal forvaltning. Samme
lovgivning er OpenStreetMap ikke underlagt, så derfor vil det ikke
være nødvendigt at revert'e, selv om Stevns skulle tabe en sag.

* Datakvalitet
Vi arbejder som community ikke rent i blinde, men har stadigvæk
datasæt som bl.a. completeness-statistikker og coverage-heatmaps at
arbejde ud fra, når vi er i tvivl om, hvor der skal gøres en indsats.
Vi kan også let finde fejl i kommunernes data, fx adressepunkter uden
koordinater eller adressepunkter mange km væk fra andre på vejen.

* Vi kan bidrage i en pæn indpakning
En del af vores arbejde er allerede lige til at bruge for Kort- og
Matrikelstyrelsen eller de enkelte GIS-afdelinger. rasher har fx lavet
et simpelt værktøj til at tjekke oisfixes for en enkelt kommune - fx
Kalundborg Kommune her:
http://osm.rasher.dk/tools/wrongnames.php?municipality_no=326
Så bliver det ikke meget lettere.


De virkede glade over vores arbejde og entusiasme (og med en lille
frygt for en dag selv at blive overflødig :-) ). Spørgsmålet er så, om
vi kan bruge hinanden. Jeg valgte med sædvanlig opportunisme at sige,
at vi godt kunne bruge al data, de måtte lægge ind med, men også de er
underlagt  en række vilkår, og en del af deres materiale har de kun
brugsret til, og er ikke frikøbt til fri brug og distribution. Den
slags ting ændrer sig sikkert også med finanslove, aktuelt siddende
ministre (hvilket måske ændrer sig om et par dage), m.m.

Men i mangel af en formel dansk OSM-organisation har jeg sagt ja til
at de kan e-maile mig, hvis de har spørgsmål, og har også fået en
kontakt hos dem, hvis vi har spørgsmål den anden vej. Så må vi se, om
vi kan lave noget sammen.

- Peter Brodersen
  OSM-bruger: findvejMere information om maillisten Talk-dk.