[Talk-dk] Korrektioner af vejnavne - sankt sanct

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Ons Sep 14 19:24:00 BST 2011


> korrekte navne - sankt må være den korrekte nutidige udskrivning af sct. Er
> der nogen af dem der har oversat sct. der vil modargumentere?

Jeg vil godt vedr. disse her hvor der mangler et punktum i "Sct" at
kommunerne så retter til Sanct - Fordi dette kan kommunerne gøre uden
at skal lave partshøringer om ændringer

Fx et firma har på deres brevpapir/hjemmeside altid skrevet "Sanct
Knuds Torv" - Hvis ændring så bliver til "Sankt Knuds Torv"  så skal
der købes nyt brev papir etc. ændringer - hvilket kan koste penge for
firma - derfor ved væsentlige ændringer af historiske stavemåder kan
være problematiske da der måske skal en partshøring i gang og det er
administrativt tungt og dyrt.

Men hvis en kommune opretter en ny vej i dag så må de ikke lave denne
her "Sanct XX" jfr. stavereglerne så skal den hedde "Sankt XX"

Derfor er jeg for bibeholdelse af gammel stavemåde for "Sct" og ikke
vil større armbevægelser i gang for en ny og moderne stavemåde

Vh
Søren JohannessenMere information om maillisten Talk-dk.