[Talk-dk] Kommunegrænser

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Søn Feb 26 17:14:07 GMT 2012


> Imellemtiden er her en +95 % udgave af Faaborg-Midtfyn Kommune 
> frigivet som ODBL/CCBYSA: http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2052179 
> :)

Jeg kan så bedrøve mange inklusive mig selv ved at konstatere at osse 
den er forkert.

Jeg har forespurgt Samsø kommune om kommunens grænse, og fik det svar, 
at de indre danske farvande er omfattet af Lov om afgrænsning af 
søterritoriet [0]. I medfør af dennes § 3 omfatter det indre 
territoriale farvand vandområder såsom havne, havneindløb, rede, 
bugter, fjorde, sunde og bælter, som er beliggende inden for de i § 2, 
stk. 3, nævnte basislinjer.

Sagt på almindelig dansk går kommunegrænsen ved vandkanten. Vi kan 
således se frem til at Lyø, Avernakø og Korsholm på mapnik laget alle 
får deres navne skjult, og i stedet blive benævnt "Faaborg-Midtfyn 
kommune".

Lad mig i denne forbindelse opfordre de mappere, der udløser deres  
brændende interesse for administrative grænser -- dækket ind af det 
universelt anvendelige argument at man "ikke tagger til kortet" -- 
tage ansvaret for, at mapnik style sheet bliver modificeret, så vi 
undgår at kortet kommer til at se fuldstændig åndssvagt ud, ved at 
samtlige småøer bliver markeret med kommunenavn.

Vi er trods alt nogen, der finder en æstetisk nydelse ved at kigge på 
kortet og ikke nøjes med at glædes over databasens forrygende indhold 
af +95% korrekte data.

-- mok0


[0] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22799

Mere information om maillisten Talk-dk.