[Talk-dk] København som cykelby - studentermedhjælper søges til GIS-opgaver!

Emil Tin ZF0F at tmf.kk.dk
Fre Jan 27 14:49:59 GMT 2012


København som cykelby - studentermedhjælper søges til GIS-opgaver!

For at gøre det endnu bedre at cykle i København arbejder Københavns Kommune på at give københavnerne adgang til innovative og troværdige cykelruteplanlæggere, der via smartphone og web kan foreslå den bedste cykelrute fra A til B. I den forbindelse er vi i gang med en digital kortlægning af cykelinfrastrukturen i København, og Cykelsekretariatet søger derfor en studentermedhjælper.

Jobbet
Din hovedopgave bliver at hjælpe med opdatering og kvalitetssikring af digitale kortdata over cykelinfrastrukturen i København. Dit vigtigste værktøj bliver GIS software og OpenStreetMap.

Som studentermedhjælper i Cykelsekretariatet vil du få indblik i, hvordan en politisk styret organisation fungerer, og du vil komme til at arbejde sammen med en håndfuld engagerede kollegaer med forskellige baggrunde - vi tæller både ingeniører, landskabsarkitekter, kaospiloter, humanister og kommunikationsfolk. Cykelsekretariatet holder til på Islands Brygge 37, København.

Du skal kunne arbejde 15-20 timer om ugen, gerne mere. Timerne kan placeres under hensyntagen til dine studier. 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Københavns Kommunes regelsæt gældende for studerende beskæftiget med kontorarbejder.

Ansættelse snarest muligt, efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset til 3 måneder.

Hvem er du?
Du læser f.eks. geografi, landmåling, geoinformatik eller andet, der giver viden om GIS, og skal minimum være på 3. år. Du interesserer dig for digitale kort og har et skarpt øje for detaljen. Det er en forudsætning, at du er aktivt studerende og kan dokumentere, at du er indskrevet på en højere læreanstalt.

Vi lægger vægt på, at du:
*	har praktisk erfaring med GIS og digitale kort,
*	har erfaring med OpenStreetMap,
*	er indstillet på at løse de forskelligartede opgaver, der opstår i forbindelse med kortlægning af cykelinfrastrukturen i København.

Erfaring med OpenStreetMap-værktøjer som JOSM og osmosis er en fordel, men ikke et krav.

Ansøgningsfrist fredag den 10. februar 2012
Send din ansøgning til emil.tin at tmf.kk.dk. Beskriv på max 1 side dig selv, din erfaring og kompetencer og din motivation for at søge. Hvis du har et OpenStreetMap-brugernavn, så oplys det gerne. Vedlæg et CV på max 2 sider.

Mærk tydeligt din ansøgning med "GIS-medhjælper" i emnefeltet af din e-mail.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emil Tin, emil.tin at tmf.kk.dk, tlf. 3366 3433. 

Vil du vide mere om Cykelsekretariatets arbejde, så se www.kk.dk/cyklernesby

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling samt vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen renholdelsen og vedligeholdelsen af byens veje og parker og foretager parkeringskontrol. De københavnske kirkegårde hører også under forvaltningen. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Mere information om maillisten Talk-dk.