[Talk-dk] ODBL-status

Ole Laursen olau at hardworking.dk
Man Jun 25 18:35:57 BST 2012


Hejsa,

Det ser ud til der er ved at komme skred i licensændringsrobotten. Så
det er nok ved at være sidste chance for manuelt at rette ting før de
gamle sager ryger. Der ser ud til vi er virkeligt godt med i Danmark:

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=wtfe

Så vidt jeg har forstået, er ovenstående en pessimistisk
approksimation, robotten forsøger vist at være lidt intelligent med
ikke at smide for meget væk.

Der er stadig nogle enkelte stier/veje i hovedstadsområdet, mens
ellers er det vist mest enkelte punkter som måske forsvinder. En
overgang så det ud til at en del motorvejsafkørselsnavne ville ryge,
men jeg synes det virker som om de er blevet gentegnet nu.


OleMere information om maillisten Talk-dk.