[Talk-dk] Vindmøller!

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Søn Maj 6 11:05:13 BST 2012


Jeg har igennem vinteren arbejdet med at mappe vindturbiner i Danmark. 
I denne forbindelse har jeg kigget på Energistyrelsens data, som kan 
hentes på deres hjemmeside i form at et stamdataregister over samtlige 
danske vindkraftanlæg, som er tilsluttet det danske el-net.

Jens Winbladh indføjede i marts 2011 på Wikiproject Denmark, at 
Energistyrelsens data af licensmæssige grunde ikke kan importeres 
direkte i OSM. Som det vil fremgå af nedenstående, ville en rå import 
af Energistyrelsens data imidlertid være en ret dårlig ide, da de 
faktisk indeholder ret mange fejl, så måske er det faktisk held i 
uheld at de sidder så tungt på deres fejlfyldte datasæt :-)

Energistyrelsens stamdataregister har i december 2011 registreret 4960 
vindturbineanlæg. OSM indeholder i det danske område ca. 4911; det tal 
inkluderer pga. min opregningmetode muligvis enkelte svenske og tyske 
anlæg.

Af de 4960 vindturbiner i ES's stamdataregister har jeg med en 
afstandbaseret algoritme fundet 4254 matches i OSM, med en 
middelafvigelsesafstand på 3,6 meter. Der er således 706 vindturbiner 
i ES's register, som ikke findes i OSM. Det drejer sig primært om 
havvindmøller, om anlæg som er yngre end Fugros data fra 2005, og 
meget små Gaia og Kongsted hustandsvindmøller, der kan være meget 
svære at lokalisere på Fugros fotos. Enkelte vindmøller i ES's 
register findes ganske enkelt ikke på den position de hævder.

Af de 4911 vindmølleknuder jeg har fundet i OSM, er de 657 ikke fundet 
i ES's register. Disse har jeg endnu ikke analyseret i detaljer, det 
kan f.eks. dreje sig om nedlagte vindmøller, der ikke er koblet til el- 
nettet, og som endnu ikke er pillet ned.

[...]

Læs resten af redegørelsen for projektet her: http://is.gd/hwQgz8

-- mok0


Mere information om maillisten Talk-dk.