[Talk-dk] cykler, kontraflow og ensretning - OSRM tests

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Fre Okt 5 20:54:17 BST 2012


On 05/10/2012 12:27, Claus Hindsgaul wrote:
> Jeg kan være ophavsmand til nogle cycleway:left=opposite
> eller cycleway:right=opposite. Jeg har brugt dette tag, når der er en
> dobbeltrettet cykelsti i denne side af en way.

Det er efter min mening en temmelig uheldig tagging. cycleway=opposite 
er egentlig bare et synonym for oneway:bicycle=no og der giver det ikke 
mening at angive right eller left i den sammenhæng. Hvis du vil tagge en 
dobbeltrettet cykelsti på den ene side af vejen, så bør det nærmere være som

cycleway:left=track
oneway:bicycle=no

Strengt taget siger det ikke at cykelstien er dobbeltrettet, kun at 
cykler må køre i begge retninger, og at der i hvert fald i baglæns 
retning er en cykelsti at køre på. Det er i hvert fald det bedst 
dokumenterede tagging, der findes. Hvis det skal gøres mere præcist, må 
man mappe den cykelsti som en separat vej. For ruteplanlægning betyder 
det ikke så meget. Enten antager programmet, at cykelstien er 
dobbeltrettet og dirigerer cyklisten over på stien i venstre side eller 
også siger det bare "følg gade det-og-det" og overlade det til cyklisten 
selv at finde ud af, hvor der må cykles.

>
> Hvordan forholder dit script sig til kombinationen
> "cycleway=track"+"cycleway:left=none"? Jeg har lavet et par stykker af
> disse på større veje (to modsatrettede oneway) i stedet for den simplere
> "cycleway:right=track" for at imødegå fortolkere, der ikke forstår
> cycleway:left og cycleway:right.

Man må vel bare håbe på, at diverse applikationer med tiden lærer at 
fortolke den slags cycleway:left/right subtags.

OleMere information om maillisten Talk-dk.