[Talk-dk] FYI - Danmarks grunddata bliver frigivet 1. januar 2013

Ole Laursen olau at hardworking.dk
Tir Okt 9 08:51:37 BST 2012


8. okt. 2012 18.54 skrev Carsten Nielsen <list_reply at toensberg.dk>:
> Og matrikel data i OSM vil være fuldstændig ubrugeligt til den beskrevne
> afgørelse af nabostridigheder for naboerne flytter jo bare matriklerne
> derhen hvor de mener de skal være.

Tja, det rejser jo i hvert fald problemet om håndtering af kilder og
rettigheder som OSM ikke helt har løst endnu, i hvert fald ikke i
grænsefladen til almindelige brugere.


OleMere information om maillisten Talk-dk.