[Talk-dk] Herregårde

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Lør Aug 3 10:44:45 UTC 2013


> OK, men hvis man skal følge den engelske tag-beskrivelse, så er det kun de herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som historic=manor, så det kan da ikke bruges generelt ?


Med Lensafløsningsloven af 1919 er det sådan set slut med
herregårde/godser oprindelige formål og rettigheder. Fx Arveretten
ændres til de almindelige arveretslige regler samt at jord kunne
sælges fra på markedsvilkår. Meget jord blev tvangsolgt af staten for
at give småbønder adgang til at eje jord.  Mere på Wikipedia om emnet
http://da.wikipedia.org/wiki/Lensafl%C3%B8sningen


Med det historiske blik på kan man godt tagge alle herregårde "
historic=manor" uden at det er direkte misvisende.


  "Sandbjerg Slot" til "Sandbjerg Gods"
Måske et "alt_name=Sandbjerg Slot" tag kan tilføjes, så det kan
genfindes af dem det benytter "Sandbjerg Slot" som søgefrase. Navnet
"Sandbjerg Slot" bruges af flere turistsites.

vh- Søren JohannessenMere information om maillisten Talk-dk.