[Talk-dk] Herregårde

Sonny B. Andersen sba at bukhmark.dk
Ons Aug 14 11:47:47 UTC 2013


Hej Søren,-

Det virker som om du overser den engelske tag-beskrivelse, eller har du en
ny definition ??
Der er masser af herregårde, der stadig kun bruges til beboelse for slægten,
så de kan da ikke tagges som historic=manor.

Vedr. Sandbjerg Gods, så synes jeg, at vi skal respektere ejerens navnebrug,
og Aarhus Universitet bruger altså betegnelsen "Gods".
Tilsvarende regel gælder for Schackenborg, hvor kongehuset bruger
betegnelsen "Slot", selv om det ikke blev opført som fyrstebolig.

Jeg synes, at det i dette tilfælde vil være et bedrevidende skråplan at
bruge dit forslag om alternative navne, og hvis det kun er af hensyn til
søgemaskinen, så kan vi jo få nok at lave. Fx skulle færgehavnen Bøjden også
have "alt_name=Boyden" (sic!) bare fordi en journalist ved Lokalavisen ikke
kan stave; det kunne jo være, at nogen ville søge i OSM efter Boyden!

hilsen/sba-dk

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com] 
Sendt: 3. august 2013 12:45
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Herregårde

> OK, men hvis man skal følge den engelske tag-beskrivelse, så er det kun de
herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
historic=manor, så det kan da ikke bruges generelt ?


Med Lensafløsningsloven af 1919 er det sådan set slut med herregårde/godser
oprindelige formål og rettigheder. Fx Arveretten ændres til de almindelige
arveretslige regler samt at jord kunne sælges fra på markedsvilkår. Meget
jord blev tvangsolgt af staten for at give småbønder adgang til at eje jord.
Mere på Wikipedia om emnet http://da.wikipedia.org/wiki/Lensafl%C3%B8sningen


Med det historiske blik på kan man godt tagge alle herregårde "
historic=manor" uden at det er direkte misvisende.


  "Sandbjerg Slot" til "Sandbjerg Gods"
Måske et "alt_name=Sandbjerg Slot" tag kan tilføjes, så det kan genfindes af
dem det benytter "Sandbjerg Slot" som søgefrase. Navnet "Sandbjerg Slot"
bruges af flere turistsites.

vh- Søren Johannessen

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk


-----
Ingen virus fundet i denne meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3209/6547 - Udgivelsesdato: 02-08-2013

Mere information om maillisten Talk-dk.