[Talk-dk] Herregårde

Leif Lodahl leiflodahl at gmail.com
Ons Aug 14 18:39:51 UTC 2013


Hej alle,
Efter min mening er vi ude i nogle akademiske diskussioner som ikke fører
noget med sig.

Jeg er pragmatisk og har foreløbigt gjort følgende:
Alle bygninger fra http://herregaardsforskning.dk/kort.aspx er tegnet ind
Hovedbygningen er tagget building=manor
Altid med Name=et-eller-andet
wikipedia: Hvis findes.

Så kan jeg vel ikke gøre det mere præcist?


/Leif


Den 14. aug. 2013 19.55 skrev Soren Johannessen <soren.johannessen at gmail.com
>:

> Hej Sonny
>
> Hvilket tag skulle så være fælles for de ca. 730 herregårde der findes i
> Danmark?
>
>  Fra wikien
>
> "The tag *historic=manor* may be used for country houses once used as
> manor house or mansion or as home of gentry / landowners"
>
> Bemærk "once used" - Da herregårde i deres oprindelig form og rettigheder
> ikke findes mere i Danmark, kan det siges at være i de historiske OSM tags
> område. Nu er det ikke bare taget ud af den blå luft. Fx Dansk Center for
> Herregårdsforsknings definition
>
> "Begrebet herregård er grundlæggende et historisk begreb, som knytter sig
> til en virkelighed, der ikke længere eksisterer. Det er imidlertid centrets
> opfattelse, at man kun kan betegne en gård som værende en herregård, hvis
> den var det på en tid, hvor begrebet var nutid."
>
> http://herregaardsforskning.dk/hvad-er-en-herregaard.aspx
>
>
> Kigger vi på OSM historic wiki
>
> "The historic=* key is used to identify features that are of historic
> interest.[...]The degree to which the subject is generally considered to be
> of historical importance. For example, inclusion in an authoritative
> listing of historic sites, or a special protected status is not a
> requirement, but might be considered as supporting evidence that a feature
> is sufficiently important."
>
> Hvis vi går ud fra at en slægt stadigvæk bor der - så vil Egeskov Slot
> (som er en herregård) ikke kunne få tagget "historic=manor"
> fordi Ahlefeldt-Laurvig-Bille slægten bor der nu. Mens Orebjerg
> (Nordsjælland) ejet af Pagterold ApS v/a Jørn E. Jensen godt kan få  "historic=manor",
> da det ikke er adel/baron/greve slægt der bor der nu . Egeskov Slot er så
> ikke af historisk interesse (i form af et historic tag) , mens den lille
> Orebjerg herregård er det. Det giver ingen mening for de fleste.
>
> Derfor mener jeg det er lettere at sige at Danmarks ca. 730 herregårde er
> alle sammen historiske interessante og kan smides i "historic=manor" eller
> building=manor). Desuden vil der aldrig komme nogle nye herregårde til, så
> det er ikke sådan noget op ad bakke arbejde med at holde øje med nye i ens
> lokalområde.
>
> Derudover er der genfinding, som er lettere ved at have et fælles tag(s)
> for herregårde i Danmark - Fx hent alle herregårde på Fyn via diverse
> API'er (måske OverPass API).
>
>
> Vedr. alt_name for Sandbjerg Slot (off. navn Sandbjerg Gods) - snakker
> ikke om alle mulige stavefejlskombinationer - men at fx Kulturarvstyrelsen,
> VisitAabenraa brugte denne fejlagtige Sandbjerg Slot og så det vel smart at
> det kan genfindes under samme fejlagtige stavemåde. Stadigvæk så er
> name= Sandbjerg Gods jo det officielle navn og som bliver evt. vist på
> kortene -  Sandbjerg Slot findes så bare bagved og gør at det kan genfindes.
>
>  alt_name er også praktisk når lokale ved at det er også er kendt under
> noget andet fx Christiansholm (off. navn) som blandt mange københavnerne er
> kendt som Papirøen. OSM bliver mere værdifuld når sådan lokalviden bliver
> lagt ind.
>
> vh.
> Søren
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 2013/8/14 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>
>
> Hej Søren,-
>>
>> Det virker som om du overser den engelske tag-beskrivelse, eller har du en
>> ny definition ??
>> Der er masser af herregårde, der stadig kun bruges til beboelse for
>> slægten,
>> så de kan da ikke tagges som historic=manor.
>>
>> Vedr. Sandbjerg Gods, så synes jeg, at vi skal respektere ejerens
>> navnebrug,
>> og Aarhus Universitet bruger altså betegnelsen "Gods".
>> Tilsvarende regel gælder for Schackenborg, hvor kongehuset bruger
>> betegnelsen "Slot", selv om det ikke blev opført som fyrstebolig.
>>
>> Jeg synes, at det i dette tilfælde vil være et bedrevidende skråplan at
>> bruge dit forslag om alternative navne, og hvis det kun er af hensyn til
>> søgemaskinen, så kan vi jo få nok at lave. Fx skulle færgehavnen Bøjden
>> også
>> have "alt_name=Boyden" (sic!) bare fordi en journalist ved Lokalavisen
>> ikke
>> kan stave; det kunne jo være, at nogen ville søge i OSM efter Boyden!
>>
>> hilsen/sba-dk
>>
>> -----Oprindelig meddelelse-----
>> Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
>> Sendt: 3. august 2013 12:45
>> Til: OpenStreetMap Denmark
>> Emne: Re: [Talk-dk] Herregårde
>>
>> > OK, men hvis man skal følge den engelske tag-beskrivelse, så er det kun
>> de
>> herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
>> historic=manor, så det kan da ikke bruges generelt ?
>>
>>
>> Med Lensafløsningsloven af 1919 er det sådan set slut med
>> herregårde/godser
>> oprindelige formål og rettigheder. Fx Arveretten ændres til de almindelige
>> arveretslige regler samt at jord kunne sælges fra på markedsvilkår. Meget
>> jord blev tvangsolgt af staten for at give småbønder adgang til at eje
>> jord.
>> Mere på Wikipedia om emnet
>> http://da.wikipedia.org/wiki/Lensafl%C3%B8sningen
>>
>>
>> Med det historiske blik på kan man godt tagge alle herregårde "
>> historic=manor" uden at det er direkte misvisende.
>>
>>
>>   "Sandbjerg Slot" til "Sandbjerg Gods"
>> Måske et "alt_name=Sandbjerg Slot" tag kan tilføjes, så det kan genfindes
>> af
>> dem det benytter "Sandbjerg Slot" som søgefrase. Navnet "Sandbjerg Slot"
>> bruges af flere turistsites.
>>
>> vh- Søren Johannessen
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>> -----
>> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
>> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
>> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3209/6547 - Udgivelsesdato:
>> 02-08-2013
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20130814/d2eaf165/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.