[Talk-dk] Herregårde

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Ons Aug 14 21:20:58 UTC 2013


Men vi er faktisk en del i lokal området som omtaler det som Sandbjerg Slot, så ingen 
tvivl hos mig om at der skal et alt_name på.

Carsten

Den 14-08-2013 13:47, Sonny B. Andersen skrev:
> Hej Søren,-
>
> Det virker som om du overser den engelske tag-beskrivelse, eller har du en
>
> ny definition ??
> Der er masser af herregårde, der stadig kun bruges til beboelse for slægten,
> så de kan da ikke tagges som historic=manor.
>
> Vedr. Sandbjerg Gods, så synes jeg, at vi skal respektere ejerens navnebrug,
> og Aarhus Universitet bruger altså betegnelsen "Gods".
> Tilsvarende regel gælder for Schackenborg, hvor kongehuset bruger
> betegnelsen "Slot", selv om det ikke blev opført som fyrstebolig.
>
> Jeg synes, at det i dette tilfælde vil være et bedrevidende skråplan at
> bruge dit forslag om alternative navne, og hvis det kun er af hensyn til
> søgemaskinen, så kan vi jo få nok at lave. Fx skulle færgehavnen Bøjden også
> have "alt_name=Boyden" (sic!) bare fordi en journalist ved Lokalavisen ikke
> kan stave; det kunne jo være, at nogen ville søge i OSM efter Boyden!
>
> hilsen/sba-dk
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> Sendt: 3. august 2013 12:45
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: Re: [Talk-dk] Herregårde
>
>> OK, men hvis man skal følge den engelske tag-beskrivelse, så er det kun de
> herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
> historic=manor, så det kan da ikke bruges generelt ?
>
>
> Med Lensafløsningsloven af 1919 er det sådan set slut med herregårde/godser
> oprindelige formål og rettigheder. Fx Arveretten ændres til de almindelige
> arveretslige regler samt at jord kunne sælges fra på markedsvilkår. Meget
> jord blev tvangsolgt af staten for at give småbønder adgang til at eje jord.
> Mere på Wikipedia om emnet http://da.wikipedia.org/wiki/Lensafl%C3%B8sningen
>
>
> Med det historiske blik på kan man godt tagge alle herregårde "
> historic=manor" uden at det er direkte misvisende.
>
>
>    "Sandbjerg Slot" til "Sandbjerg Gods"
> Måske et "alt_name=Sandbjerg Slot" tag kan tilføjes, så det kan genfindes af
> dem det benytter "Sandbjerg Slot" som søgefrase. Navnet "Sandbjerg Slot"
>
> bruges af flere turistsites.
>
> vh- Søren Johannessen
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
> -----
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3209/6547 - Udgivelsesdato: 02-08-2013
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
> -----
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3211/6574 - Udgivelsesdato: 13-08-2013
>
>
>
Mere information om maillisten Talk-dk.