[Talk-dk] Herregårde

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Tor Aug 15 12:44:38 UTC 2013


Hej Sonny

Jeg vidste ikke at enevælden var vendt tilbage og dronningen kan udnævne
nye herremænd igen. Nye herregårde kan ikke oprettes/opstå mere i Danmark.
Wikipedia engelsk om termen manor

"A manor house is a country house that historically formed the
administrative centre of a manor, the lowest unit of territorial
organisation in the feudal system in Europe. The term is applied to country
houses that belonged to the gentry and other grand stately homes"

Du kan købe/bygge en storgård og så kalde den for en herregård, historikere
og turistfolk vil næppe putte din storgård ind i katogorien herregård af
den grund. Det vil se virkelig underligt ud hvis OSM DK havde herregårde
som ingen andre definerer som herregårde.

" historic=manor " er alt for upræcis og værdiladet til danske forhold."
vil du så sige at hvis en OSM frivillig tager en fra listen af de ca. 730
herregårde som Dansk Center for Herregårdforskning og giver "historic=manor "
tag så er det alt for upræcist og værdiladet arbejde,  disse forskere har
fundet frem til for de fleste af de ca. 730 herrregårde?

/Søren2013/8/15 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>

> Jeg startede d. 3/8 i denne tråd med at anbefale "building=manor", så jeg
> er helt enig med Leifs løsning. Flot arbejde.****
>
> ** **
>
> Men tak for citater og eksempel, Søren. De understøtter jo min pointe, som
> er: " historic=manor " er alt for upræcis og værdiladet til danske forhold.
> ****
>
> ** **
>
> Jeg er ikke enig med dig i, at alle herregårde er af historisk interesse,
> men hvis man vil vise det, så kan man jo bare sætte "start_date" på
> bygningen. I øvrigt indikerer herregårdsdefinitionen, at der kommer nye
> "herregårde" til, fx til beboelse ved storlandbrug.****
>
> ** **
>
> Vedr. "alt_name" så skal man da bruge det, hvis man synes.****
>
> Jeg påpeger bare nogle svagheder ved metoden samt at vi kan komme til at
> legitimere en fejl.****
>
> ** **
>
> /sba-dk****
>
> ** **
>
> *Fra:* Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> *Sendt:* 14. august 2013 19:56
>
> *Til:* OpenStreetMap Denmark
> *Emne:* Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> ** **
>
> Hej Sonny****
>
> ** **
>
> Hvilket tag skulle så være fælles for de ca. 730 herregårde der findes i
> Danmark?****
>
> ** **
>
>  Fra wikien****
>
> ** **
>
> "The tag *historic=manor* may be used for country houses once used as
> manor house or mansion or as home of gentry / landowners"****
>
> ** **
>
> Bemærk "once used" - Da herregårde i deres oprindelig form og rettigheder
> ikke findes mere i Danmark, kan det siges at være i de historiske OSM tags
> område. Nu er det ikke bare taget ud af den blå luft. Fx Dansk Center for
> Herregårdsforsknings definition****
>
> ** **
>
> "Begrebet herregård er grundlæggende et historisk begreb, som knytter sig
> til en virkelighed, der ikke længere eksisterer. Det er imidlertid centrets
> opfattelse, at man kun kan betegne en gård som værende en herregård, hvis
> den var det på en tid, hvor begrebet var nutid."****
>
> ** **
>
> http://herregaardsforskning.dk/hvad-er-en-herregaard.aspx****
>
> ** **
>
> ** **
>
> Kigger vi på OSM historic wiki****
>
> ** **
>
> "The historic=* key is used to identify features that are of historic
> interest.[...]The degree to which the subject is generally considered to be
> of historical importance. For example, inclusion in an authoritative
> listing of historic sites, or a special protected status is not a
> requirement, but might be considered as supporting evidence that a feature
> is sufficiently important." ****
>
> ** **
>
> Hvis vi går ud fra at en slægt stadigvæk bor der - så vil Egeskov Slot
> (som er en herregård) ikke kunne få tagget "historic=manor"
> fordi Ahlefeldt-Laurvig-Bille slægten bor der nu. Mens Orebjerg
> (Nordsjælland) ejet af Pagterold ApS v/a Jørn E. Jensen godt kan få  "historic=manor",
> da det ikke er adel/baron/greve slægt der bor der nu . Egeskov Slot er så
> ikke af historisk interesse (i form af et historic tag) , mens den lille
> Orebjerg herregård er det. Det giver ingen mening for de fleste.****
>
> ** **
>
> Derfor mener jeg det er lettere at sige at Danmarks ca. 730 herregårde er
> alle sammen historiske interessante og kan smides i "historic=manor" eller
> building=manor). Desuden vil der aldrig komme nogle nye herregårde til, så
> det er ikke sådan noget op ad bakke arbejde med at holde øje med nye i ens
> lokalområde.****
>
> ** **
>
> Derudover er der genfinding, som er lettere ved at have et fælles tag(s)
> for herregårde i Danmark - Fx hent alle herregårde på Fyn via diverse
> API'er (måske OverPass API).****
>
> ** **
>
> ** **
>
> Vedr. alt_name for Sandbjerg Slot (off. navn Sandbjerg Gods) - snakker
> ikke om alle mulige stavefejlskombinationer - men at fx Kulturarvstyrelsen,
> VisitAabenraa brugte denne fejlagtige Sandbjerg Slot og så det vel smart at
> det kan genfindes under samme fejlagtige stavemåde. Stadigvæk så er
> name= Sandbjerg Gods jo det officielle navn og som bliver evt. vist på
> kortene -  Sandbjerg Slot findes så bare bagved og gør at det kan genfindes.
> ****
>
> ** **
>
>  alt_name er også praktisk når lokale ved at det er også er kendt under
> noget andet fx Christiansholm (off. navn) som blandt mange københavnerne er
> kendt som Papirøen. OSM bliver mere værdifuld når sådan lokalviden bliver
> lagt ind.****
>
> ** **
>
> vh.****
>
> Søren****
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> 2013/8/14 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>****
>
> Hej Søren,-
>
> Det virker som om du overser den engelske tag-beskrivelse, eller har du en
> ny definition ??
> Der er masser af herregårde, der stadig kun bruges til beboelse for
> slægten,
> så de kan da ikke tagges som historic=manor.
>
> Vedr. Sandbjerg Gods, så synes jeg, at vi skal respektere ejerens
> navnebrug,
> og Aarhus Universitet bruger altså betegnelsen "Gods".
> Tilsvarende regel gælder for Schackenborg, hvor kongehuset bruger
> betegnelsen "Slot", selv om det ikke blev opført som fyrstebolig.
>
> Jeg synes, at det i dette tilfælde vil være et bedrevidende skråplan at
> bruge dit forslag om alternative navne, og hvis det kun er af hensyn til
> søgemaskinen, så kan vi jo få nok at lave. Fx skulle færgehavnen Bøjden
> også
> have "alt_name=Boyden" (sic!) bare fordi en journalist ved Lokalavisen ikke
> kan stave; det kunne jo være, at nogen ville søge i OSM efter Boyden!
>
> hilsen/sba-dk
>
> -----Oprindelig meddelelse-----****
>
> Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]****
>
> Sendt: 3. august 2013 12:45****
>
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> > OK, men hvis man skal følge den engelske tag-beskrivelse, så er det kun
> de
> herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
> historic=manor, så det kan da ikke bruges generelt ?
>
>
> Med Lensafløsningsloven af 1919 er det sådan set slut med herregårde/godser
> oprindelige formål og rettigheder. Fx Arveretten ændres til de almindelige
> arveretslige regler samt at jord kunne sælges fra på markedsvilkår. Meget
> jord blev tvangsolgt af staten for at give småbønder adgang til at eje
> jord.
> Mere på Wikipedia om emnet
> http://da.wikipedia.org/wiki/Lensafl%C3%B8sningen
>
>
> Med det historiske blik på kan man godt tagge alle herregårde "
> historic=manor" uden at det er direkte misvisende.
>
>
>   "Sandbjerg Slot" til "Sandbjerg Gods"
> Måske et "alt_name=Sandbjerg Slot" tag kan tilføjes, så det kan genfindes
> af
> dem det benytter "Sandbjerg Slot" som søgefrase. Navnet "Sandbjerg Slot"
> bruges af flere turistsites.
>
> vh- Søren Johannessen****
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
> ****
>
> -----
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3209/6547 - Udgivelsesdato:
> 02-08-2013****
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk****
>
> ** **
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20130815/4fad65a8/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.