[Talk-dk] Herregårde

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Lør Aug 17 17:48:13 UTC 2013


"Hvordan ved jeg med mig selv at "historic=manor" er forkert? - Du
henviser selv til den engelske definition, hvorefter det kun er de
herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
historic=manor"

I starten af mailtråden spørger du om jeg har læst OSM Wiki'en for
historic=manor jeg trækker den så ind.
Og spørgsmålet du ikke svarer på er "Hvilke herregårde i Danmark anvendes i
2013 efter deres oprindelige formål"?


Hvis svaret er ingen, så er "historic=manor" da det tag der kan/mål bruges
for dem der IKKE bruges efter formålet.

Så til spørgsmålet hvordan vil du afgøre om en herregård er historisk
interssant eller ej? - Hvad er dit eget relevanskriterie for at benytte
taggruppen "historic"?
For Herregård at der skal være museum, skal bo en adelig slægt, have egen
hjemmeside, være omtalt på Wikipedia, VisitDenmark- skrevet en bog om den
osv.


Vedr. du ikke opfatter alt som "historic" interessant - betyder det så at
vi også skal have et relevanskriterie på historic=memorial ? - fx et
mindesmærke over en totalt ukendt person (ingen kender i nutiden) skal
fjernes fra OSM. Drejer tagging sig ikke om at du kan bevæge dig ud i IRL
kan se/møde objektet på det geotagget sted og du kan så sige til dig selv,
det var da noget mærkeligt noget - Drejer OSM kortlægning sig ikke om at
sige til sig selv "Jeg foragter det indhold du lægger ind i OSM, men jeg
vil gå i døden for din ret til at bruge tid til at kortlægge dette"


Vedr. tagging er det jo ideen at tags virker som opsamlingskasser og
informationer kan hentes ud nemt igen - Fx hent geodata om alle zoologiske
haver i Nordjylland. Det samme vil da være relevant for et fælles
herregårds tag (som med over tid vil vise alle) ?

Vedr. "building=manor" for Sandbjerg Gods må det da være
"building:type=manor", der skal bruges.

Som sagt råder jeg dig til at gøre Dansk Center for Herregårdsforskning
opmærksom på de fejl, du har fundet i Sønderjylland.


Jeg forstår ikke at almen kendt viden at fx Egeskov Slot, Gavnø Slot osv er
herregårde kan blive til et historic bulk-tagging og de lette løsningers
holdeplads.
2013/8/17 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>

> Nu kan det jo kun blive et genoptryk, så hvis I er trætte, så tryk på
> sletteknappen nu.****
>
> ** **
>
> /sba-dk****
>
> ** **
>
> *Fra:* Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> *Sendt:* 17. august 2013 13:33
>
> *Til:* OpenStreetMap Denmark
> *Emne:* Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> ** **
>
> Hvordan ved jeg med mig selv at "historic=manor" er forkert? - Du
> henviser selv til den engelske definition, hvorefter det kun er de
> herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
> historic=manor,****
>
> ** **
>
> Ja jeg tager den lette vej " "historic=manor" - når der ikke gives noget
> andet bud på et bedre tag (building=manor har jeg nævnt problemer med)pt.
> for danske herregårde. - som nævnt er jeg ikke enig i dit eksempel.****
>
> ** **
>
> Der svares ikke på "Er herregård konceptet en historisk konstruktion og?" -
> jeg enig i dine danske, historiske referencer, men citat:"Jeg er ikke
> enig med dig i, at alle herregårde er af historisk interesse."****
>
> ** **
>
> historic taget skal det ikke bruges til features der omhandler historiske
> interessant emner? - joda, men for mig er det en irrelevant tag. Hvis jeg
> har brug for at vide om noget er historisk, så findes der bedre kilder,
> især hvis jeg har en fornemmelse af, at en OSM-bruger bare har bulk-tagget
> med historic, fordi det var det letteste.****
>
> ** **
>
> Hvorfor kan "historic=manor" ikke bruges ? - Hvis der bred enighed om at
> ca. 700 gårde er herregårde, hvorfor må OSM frivillige så ikke tagge disse
> "historic=manor"? - jeg citerer mig selv"Men hvis en OSM'er mener, at der
> er belæg for at tagge med historic=manor *og** *respekterer den engelske
> definition, så gerne for mig."****
>
> ** **
>
> building taget skal afspejle hvad det bruges til på et givent her og nu
> tidspunkt - fx kirker nedlæges og kan blive til lejligheder, kulturhuse,
> supermarkeder osv - så for at vise i fortiden at bygningen var brugt til
> kirke tilføjes "historic=church" - der er jo en fin analogi til den
> engelske definition af historic=manor, dvs. noget som har haft en anden
> funktion før i tiden. Problemet er bare, at det kan tolkes som om den
> pågældende bygning har historisk interesse, og det behøver ikke at være
> tilfældet.****
>
> ** **
>
> "Jeg kalder herregårds-sitet for "ikke særligt præcist". - fordi de ikke
> bruger deres kilder ordentligt. Der har været godser (hovedgård
> [herregård]+fæstegods+andre underliggende ejendomme) i Sønderjylland siden
> 1400-tallet. Jeg kan godt lide sådanne web-sites, og al respekt for dem,
> der laver det, men jeg kunne ikke drømme om at stole så blindt på dem, som
> du tilsyneladende gør. Og min lille stikprøvekontrol viser, at der er plads
> til forbedring.****
>
> ** **
>
> Jeg spørger hvorfor vil du have at videnskaben/historikere skal have en
> 100 % definition på hvilke gårde i Danmark er herregårde? Viden og de
> gængse opfattelser ændrer sig jo over tid.  Jeg mener ikke at Dansk
> Center for Herregårdsforskning har slået rent plat og krone om hvorvidt en
> gård er herregård eller ej. De gør selv opmærksom på dem de er tvivl om på
> kortet med andet slags ikon. Disse tvivl om herregårde bliver der helt
> sikkert forsket i kilderne for at blive klogere på.****
>
> Min kritik har intet som helst med den særlige ikon at gøre, som i det
> tilfælde, jeg kender, er yderst relevant. Dem har du da i øvrigt glemt at
> tage højde for i din bulk-tagging !!****
>
> ** **
>
> 2013/8/17 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>****
>
> Jeg opponerer stadig imod, at du vælger den letteste udvej, som du oven i
> købet ved er forkert. - Jeg synes ærligt talt, at vi burde kunne gøre det
> bedre.****
>
> ****
>
> I mine øjne er hovedbygningen til Sandbjerg Gods en herregårdslignende
> bygning, så derfor er "bulding=manor" korrekt.****
>
> ****
>
> I øvrigt vil jeg godt have mig frabedt, at du fejlciterer. Jeg kalder
> herregårds-sitet for "ikke særligt præcist".****
>
> ****
>
> /sba-dk****
>
> ****
>
> *Fra:* Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> *Sendt:* 17. august 2013 11:06****
>
>
> *Til:* OpenStreetMap Denmark
> *Emne:* Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> ****
>
> "The tag historic=manor may be used for country houses once used as manor
> house or mansion or as home of gentry / landowners"****
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dmanor****
>
> ****
>
> ****
>
> Mit spørgsmål er, hvilke danske herregårde anno 2013 bruges og har
> rettigheder til at fungere som små feudale jurdiske enheder med landgilde,
> fæstere, hoveri og mandlig arverækkefølge mm?****
>
> ****
>
> Alle definitioner af herregård bruger ordet "Var" at det er noget i
> fortiden med herregårdideen og den verden findes ikke mere.****
>
> ****
>
> Går vi til definitionen af Historic ****
>
> ****
>
> "The historic=* key is used to identify features that are of historic
> interest.[...]The value in the historic tag is used to characterise the
> type of feature. [...]In practice the most useful values have been found to
> be: [...]Domestic structures: house, manor"****
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Historic****
>
> ****
>
> Vedr. brugen af "building=manor" kan gå an, men er ikke uden problemer
> tit. Fx dit eksempel med Sandbjerg Gods duer den ikke - Aarhus Universitet
> (ejeren) bruger bygningerne som kursussted og derved kan "building=manor"
> ikke bruges, du skal finde et egnet "building=XX" tag for kursusvirksomhed.
> Hvis du samtidigt vil angive at Sandbjerg Gods har været en herregård skal
> du bruge/indsætte "historic=manor" som ekstra tag. Andre herregårde
> (buiding tag) bruges måske som hotel, museum, kollektiv, forpagtet ud.****
>
> ****
>
> OSM wiki nævner et godt eksempel " For example: “name=Durham Castle”,
> “building=university”, “historic=castle”" hvor building angiver hvad
> objektet er (bruges til) i nutid og hvad det var i fortiden.****
>
> ****
>
> Den danske stat ejer vel ca. 300 af disse herregårde (forpagtet ud, museer
> etc) og derved kan vi ikke bruge "building=manor", men skal bruge
> ""historic=manor" for at vise at i fortiden blev det brugt som herregård.*
> ***
>
> ****
>
> ****
>
> Jeg finder at det letteste tag er "historic=manor" at bruge hele vejen
> igennem.****
>
> ****
>
> ****
>
> Vedr. Dansk Center for Herregårdsforskning - Herregårde, de (forskerne) er
> i tvivl om med "herregårdslignende" angiver de på deres kort med et andet
> ikon - Dem kan man så lade være med at tagge med "historic=manor" eller
> "building=manor". ****
>
> Jeg ved ikke hvorfor du kalder forskningen svag og dårlig, fordi de ikke
> 100 % kan definere alle herregårde på nuværende tidspunkt i Danmark. Sådan
> arbejder forskningen jo ikke man får flere kilder undersøgt og mere viden
> dukker frem - man ændrer måske holdning med tid. Men vi må tage
> udgangspunkt i på nuværende tidspunkt i OpenStreetMap kortlægning, mener en
> bred del af forskere, turistfolk at "XX navn" er en herregård. Det kan godt
> være om 10 år så er betegner man det ikke som en herregård mere, så må det
> jo ændres til den tid i OpenStreetMap regi.  ****
>
> ****
>
> Det vil være vildt anno 2013 at der dukker "building=manor" op på
> Bornholm, her vil ingen sige at Herregårdskonceptet har været i brug - man
> har haft storgård/proprietærgårde. Det kan godt være at om 10 år man er
> blevet klogere og så må dette jo ændres.****
>
> ****
>
> Dine eksempler fra Sønderjylland kan du jo maile og spørge dem hvad
> grunden er? Måske en studentermedhjælper har glemt at smide det på kortet
> eller lign.****
>
> ****
>
> Vedr. brugen af ordet slot efter et navn "Egeskov Slot, Gavnø Slot"
> betyder jo ikke at folk ikke opfatter og klassificere det ind i
> "historic=castle" per auto refleks. Der er næppe nogen OSM frivillige på
> Vesterbro som vil placere "Cafe Erik, Cafe Grotten, Cafe Sommersted
> (værtshuse)" under "amenity=cafe" bare fordi ordet cafe omtræder i deres
> navne. - ikke enig****
>
> ****
>
> 2013/8/16 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>****
>
> Som der skrives på herregårdsforskning.dk<http://xn--herregrdsforskning-9tb.dk>"Ud over disse herregårde, så medtager kortet en række gårde med
> "herregårdslignende træk" - det er altså ikke særlig præcist, men de
> udtrykker det også på denne måde "...opfattelsen af den danske herregård
> naturligvis fortsat er under udvikling". - Det undrer mig i øvrigt, at
> der ikke er nogen herregårde i Sønderjylland før 2011, bortset fra
> Ballegård (fra 1771) på 1770-kortet, som trods sin adresse og kortposition
> er oplyst hørende til Randers Amt. Den er i øvrigt forsvundet på de øvrige
> kort, og det er altså ikke så godt, fordi Historisk Samfund skal på
> herregårdsudflugt dér inden så længe. Og så er Gråsten Slot betegnet som en
> herregård, men ikke de tre øvrige slotte i Sønderborg Kommune. - Men det er
> da en flot web-site.****
>
> ****
>
> Når turistfolk og Kulturstyrelsen (tidl. Kulturarvstyrelsen) kan rode
> rundt i navnet på Sandbjerg og når Gram, Schackenborg, Egeskov, m.fl. nu
> betegnes som slotte, så kommer sikkert også den tid, hvor man vil kalde
> nyere herregårdslignende boliger for herregårde.****
>
> ****
>
> Jeg opponerede imod, at du ville lave en generel tagging med "historic",
> fordi det er i modstrid med den engelske tag-definition, og så synes jeg,
> at "historic" skal anvendes med omtanke. Men hvis en OSM'er mener, at der
> er belæg for at tagge med historic=manor *og* respekterer den engelske
> definition, så gerne for mig.****
>
> ****
>
> "building=manor" falder da fint inden for wikien: "country houses that
> belonged to the gentry and *other* grand stately homes", og til dels
> Oxford Dictionary's "area of land with a principal residence (called the
> manor-house)" så hvad er det nu, der er dit problem ??****
>
> ****
>
> /sba-dk****
>
> *Fra:* Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> *Sendt:* 15. august 2013 14:45****
>
>
> *Til:* OpenStreetMap Denmark
> *Emne:* Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> ****
>
> Hej Sonny****
>
> ****
>
> Jeg vidste ikke at enevælden var vendt tilbage og dronningen kan udnævne
> nye herremænd igen. Nye herregårde kan ikke oprettes/opstå mere i Danmark.
> Wikipedia engelsk om termen manor ****
>
> ****
>
> "A manor house is a country house that historically formed the
> administrative centre of a manor, the lowest unit of territorial
> organisation in the feudal system in Europe. The term is applied to country
> houses that belonged to the gentry and other grand stately homes"****
>
> ****
>
> Du kan købe/bygge en storgård og så kalde den for en herregård,
> historikere og turistfolk vil næppe putte din storgård ind i katogorien
> herregård af den grund. Det vil se virkelig underligt ud hvis OSM DK havde
> herregårde som ingen andre definerer som herregårde.****
>
> ****
>
> " historic=manor " er alt for upræcis og værdiladet til danske forhold."
> vil du så sige at hvis en OSM frivillig tager en fra listen af de ca. 730
> herregårde som Dansk Center for Herregårdforskning og giver
> "historic=manor " tag så er det alt for upræcist og værdiladet arbejde,
> disse forskere har fundet frem til for de fleste af de ca. 730 herrregårde?
> ****
>
> ****
>
> /Søren****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> 2013/8/15 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>****
>
> Jeg startede d. 3/8 i denne tråd med at anbefale "building=manor", så jeg
> er helt enig med Leifs løsning. Flot arbejde.****
>
> ****
>
> Men tak for citater og eksempel, Søren. De understøtter jo min pointe, som
> er: " historic=manor " er alt for upræcis og værdiladet til danske forhold.
> ****
>
> ****
>
> Jeg er ikke enig med dig i, at alle herregårde er af historisk interesse,
> men hvis man vil vise det, så kan man jo bare sætte "start_date" på
> bygningen. I øvrigt indikerer herregårdsdefinitionen, at der kommer nye
> "herregårde" til, fx til beboelse ved storlandbrug.****
>
> ****
>
> Vedr. "alt_name" så skal man da bruge det, hvis man synes.****
>
> Jeg påpeger bare nogle svagheder ved metoden samt at vi kan komme til at
> legitimere en fejl.****
>
> ****
>
> /sba-dk****
>
> ****
>
> *Fra:* Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]
> *Sendt:* 14. august 2013 19:56****
>
>
> *Til:* OpenStreetMap Denmark
> *Emne:* Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> ****
>
> Hej Sonny****
>
> ****
>
> Hvilket tag skulle så være fælles for de ca. 730 herregårde der findes i
> Danmark?****
>
> ****
>
> Fra wikien****
>
> ****
>
> "The tag *historic=manor* may be used for country houses once used as
> manor house or mansion or as home of gentry / landowners"****
>
> ****
>
> Bemærk "once used" - Da herregårde i deres oprindelig form og rettigheder
> ikke findes mere i Danmark, kan det siges at være i de historiske OSM tags
> område. Nu er det ikke bare taget ud af den blå luft. Fx Dansk Center for
> Herregårdsforsknings definition****
>
> ****
>
> "Begrebet herregård er grundlæggende et historisk begreb, som knytter sig
> til en virkelighed, der ikke længere eksisterer. Det er imidlertid centrets
> opfattelse, at man kun kan betegne en gård som værende en herregård, hvis
> den var det på en tid, hvor begrebet var nutid."****
>
> ****
>
> http://herregaardsforskning.dk/hvad-er-en-herregaard.aspx****
>
> ****
>
> ****
>
> Kigger vi på OSM historic wiki****
>
> ****
>
> "The historic=* key is used to identify features that are of historic
> interest.[...]The degree to which the subject is generally considered to be
> of historical importance. For example, inclusion in an authoritative
> listing of historic sites, or a special protected status is not a
> requirement, but might be considered as supporting evidence that a feature
> is sufficiently important." ****
>
> ****
>
> Hvis vi går ud fra at en slægt stadigvæk bor der - så vil Egeskov Slot
> (som er en herregård) ikke kunne få tagget "historic=manor"
> fordi Ahlefeldt-Laurvig-Bille slægten bor der nu. Mens Orebjerg
> (Nordsjælland) ejet af Pagterold ApS v/a Jørn E. Jensen godt kan få "historic=manor",
> da det ikke er adel/baron/greve slægt der bor der nu . Egeskov Slot er så
> ikke af historisk interesse (i form af et historic tag) , mens den lille
> Orebjerg herregård er det. Det giver ingen mening for de fleste.****
>
> ****
>
> Derfor mener jeg det er lettere at sige at Danmarks ca. 730 herregårde er
> alle sammen historiske interessante og kan smides i "historic=manor" eller
> building=manor). Desuden vil der aldrig komme nogle nye herregårde til, så
> det er ikke sådan noget op ad bakke arbejde med at holde øje med nye i ens
> lokalområde.****
>
> ****
>
> Derudover er der genfinding, som er lettere ved at have et fælles tag(s)
> for herregårde i Danmark - Fx hent alle herregårde på Fyn via diverse
> API'er (måske OverPass API).****
>
> ****
>
> ****
>
> Vedr. alt_name for Sandbjerg Slot (off. navn Sandbjerg Gods) - snakker
> ikke om alle mulige stavefejlskombinationer - men at fx Kulturarvstyrelsen,
> VisitAabenraa brugte denne fejlagtige Sandbjerg Slot og så det vel smart at
> det kan genfindes under samme fejlagtige stavemåde. Stadigvæk så er
> name= Sandbjerg Gods jo det officielle navn og som bliver evt. vist på
> kortene - Sandbjerg Slot findes så bare bagved og gør at det kan genfindes.
> ****
>
> ****
>
> alt_name er også praktisk når lokale ved at det er også er kendt under
> noget andet fx Christiansholm (off. navn) som blandt mange københavnerne er
> kendt som Papirøen. OSM bliver mere værdifuld når sådan lokalviden bliver
> lagt ind.****
>
> ****
>
> vh.****
>
> Søren****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> ****
>
> 2013/8/14 Sonny B. Andersen <sba at bukhmark.dk>****
>
> Hej Søren,-
>
> Det virker som om du overser den engelske tag-beskrivelse, eller har du en
> ny definition ??
> Der er masser af herregårde, der stadig kun bruges til beboelse for
> slægten,
> så de kan da ikke tagges som historic=manor.
>
> Vedr. Sandbjerg Gods, så synes jeg, at vi skal respektere ejerens
> navnebrug,
> og Aarhus Universitet bruger altså betegnelsen "Gods".
> Tilsvarende regel gælder for Schackenborg, hvor kongehuset bruger
> betegnelsen "Slot", selv om det ikke blev opført som fyrstebolig.
>
> Jeg synes, at det i dette tilfælde vil være et bedrevidende skråplan at
> bruge dit forslag om alternative navne, og hvis det kun er af hensyn til
> søgemaskinen, så kan vi jo få nok at lave. Fx skulle færgehavnen Bøjden
> også
> have "alt_name=Boyden" (sic!) bare fordi en journalist ved Lokalavisen ikke
> kan stave; det kunne jo være, at nogen ville søge i OSM efter Boyden!
>
> hilsen/sba-dk
>
> -----Oprindelig meddelelse-----****
>
> Fra: Soren Johannessen [mailto:soren.johannessen at gmail.com]****
>
> Sendt: 3. august 2013 12:45****
>
> Til: OpenStreetMap Denmark
> Emne: Re: [Talk-dk] Herregårde****
>
> > OK, men hvis man skal følge den engelske tag-beskrivelse, så er det kun
> de
> herregårde, der IKKE anvendes efter formålet, der kan tagges som
> historic=manor, så det kan da ikke bruges generelt ?
>
>
> Med Lensafløsningsloven af 1919 er det sådan set slut med herregårde/godser
> oprindelige formål og rettigheder. Fx Arveretten ændres til de almindelige
> arveretslige regler samt at jord kunne sælges fra på markedsvilkår. Meget
> jord blev tvangsolgt af staten for at give småbønder adgang til at eje
> jord.
> Mere på Wikipedia om emnet
> http://da.wikipedia.org/wiki/Lensafl%C3%B8sningen
>
>
> Med det historiske blik på kan man godt tagge alle herregårde "
> historic=manor" uden at det er direkte misvisende.
>
>
>  "Sandbjerg Slot" til "Sandbjerg Gods"
> Måske et "alt_name=Sandbjerg Slot" tag kan tilføjes, så det kan genfindes
> af
> dem det benytter "Sandbjerg Slot" som søgefrase. Navnet "Sandbjerg Slot"
> bruges af flere turistsites.
>
> vh- Søren Johannessen****
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk****
>
> -----
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3209/6547 - Udgivelsesdato:
> 02-08-2013****
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk****
>
> ****
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk****
>
> ****
> ------------------------------
>
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com****
>
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3211/6578 - Udgivelsesdato:
> 14-08-2013****
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk****
>
> ****
> ------------------------------
>
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com****
>
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3211/6584 - Udgivelsesdato:
> 16-08-2013****
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk****
>
> ** **
> ------------------------------
>
> Ingen virus fundet i denne meddelelse.
> Kontrolleret af AVG - www.avg.com
> Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3211/6584 - Udgivelsesdato:
> 16-08-2013****
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20130817/c654e67b/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.