[Talk-dk] Henvendelse til GST om licens

Peter Brodersen peter at ter.dk
Tor Jan 17 03:13:01 GMT 2013


Cathrine Lippert (ODIS' "mor", @cathrinelippert) har et par gange
nævnt - også til CPH Data Drinks onsdag aften - at PSI-direktivet
(PSI=Public Sector Information) ikke må sætte den type begrænsninger,
hvis det forhindrer brugen.

Jeg vil forsøge at se, om vi kan få den præcise formulering. Ud fra
PSI-direktivet virker det som om, at vi er på helt sikker grund, men
som altid giver det rigtig fin mening at være på den helt sikre side.
Det kan dog være relevant at henvise til PSI-direktivet i henvendelsen
til Geodatastyrelsen.

- Peter Brodersen

2013/1/16 Jørgen Elgaard Larsen <jel at elgaard.net>:
> Vi har tidligere talt om licensen til de dejlige nye grunddata.
>
> Jeg tænker mig at sende nedenstående til GST. Lad mig høre, om der er
> nogen indvendinger, kommentarer eller forslag - eller om nogen af jer
> andre allerede har spurgt dem officielt.
>
>
> Især vil jeg gerne vide, hvis jeg har overset en brugssituation.
>
> - Jørgen
>
>
>
> =========
>
> Til Geodatastyrelsen
>     info at mim.dk
>
>
>
> Vedr. vilkår for brug af frie geografiske data
> ----------------------------------------------
>
>
> Som deltager i projektet OpenStreetMap har jeg med interesse fulgt
> åbningen af grunddata. Dog er jeg i tvivl om, hvordan jeg skal tolke
> vilkårene for brug af frie geografiske data, som de fremstår på siden
> http://download.kortforsyningen.dk/content/vilk%C3%A5r-og-betingelser
>
> Det er især kildeangivelsen, der volder problemer.
>
>
> Jeg ønsker derfor på OpenStreetMap's vegne at få oplyst, om det vil være
> tilladt at anvende de frie geografiske data på følgende måder:
>
>
> 1) Direkte Import i OpenStreetMap
> ---------------------------------
> Data konverteres og importeres automatisk i OpenStreetMap i form af
> punkter, veje, arealer e.l.
>
> I OpenStreetMaps database markeres kildeangivelse ved brug af
> "source"-tag på de enkelte objekter med f.x. "source=Geodatastyrelsen,
> NamedPlaces".
> Tidspunkt for import vil fremgå af tidsstemplet for objektet.
>
> Det vil dog ikke være muligt at sikre sig imod, at source-tagget ændres
> af andre brugere efterfølgende (omend det stadig vil fremgå af
> historikken for objektet). Det vil heller ikke være muligt at stille
> krav til, at brugere af OpenStreetMap benytter kildeangivelsen i afledte
> data.
>
>
> 2) Samling af datakilder
> ------------------------
> Eksisterende data i OpenstreetMap behandles automatisk og beriges med
> data fra Geostyrelsen. Et eksempel kunne være, at et eksisterende hus
> blev tilføjet oplysninger om højde over havet ud fra højdemodellen -
> eller at en eksisterende vej blev tilføjet oplysning om stigning ud fra
> højdemodellen.
>
> Der angives ingen kilde i source-tag. Subsidiært kan der angives kilde i
> commit-besked eller i en særlig "source:elevation"-tag.
>
>
>
> 3) Afledte data
> ---------------
> Data anvendes som baggrundslag i korttegningsværktøjer. Veje, huse, etc.
> indtegnes manuelt ud fra billedmateriale fra Geodatastyrelsen.
>
> Der angives som udgangspunkt ikke kilde. Subsidiært angives kilde i
> commitbesked eller i source-tag, f.x. "source=Geodatastyrelsen, FOT
> ortofoto".
>
>
>
>
> Jeg forventer som udgangspunkt, at det vil være muligt at anvende de
> frie data i OpenStreetMap på den ene eller anden måde, men jeg vil gerne
> sikre mig, at det sker korrekt.
>
> Jeg vil derfor anmode om Geodatastyrelsens tilsagn om, at ovenstående
> anvendelser er tilladte.
>
>
>
> På OpenStreetMap Danmarks vegne,
>
>
> Jørgen Elgaard Larsen
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dkMere information om maillisten Talk-dk.